Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Jana » Rozdział 20
«  Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A nazajutrz po szabacie zaraz z rana, gdy jeszcze było ciemno, przyszła do grobu Marja Magdalena i zobaczyła, że kamień był odsunięty. [2] »Pobiegła przeto do Szymona Piotra i do tego ucznia, którego Jezus miłował i rzekła im: Zabrano Pana z grobu a nie wiem, kędy go położono. [3] »Poszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i przyszli do grobu. [4] »Biegli wprawdzie obaj, ale ów drugi uczeń prześcignął Piotra i przybył pierwszy do grobu. [5] »Nachylił się i spostrzegł prześcieradła na ziemi, ale nie wszedł. [6] »Po nim przyszedł Szymon Piotr i wszedł do grobu; zobaczył tam prześcieradła położone na ziemi [7] »i chustkę, która była na głowie a leżała nie razem z prześcieradłem, ale osobno zwinięta na jednem miejscu. [8] »Wtedy i ten drugi uczeń wszedł, który wcześniej przyszedł do grobu; zobaczył i uwierzył. [9] »Nie rozumieli bowiem jeszcze Pisma, iż miał zmartwychwstać. [10] »I wrócili do domu obaj uczniowie. [11] »Marja stała przy grobie i płakała. I płacząc tak, nachyliła się i zajrzała do grobu. [12] »I spostrzegła dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli jeden u głowy, a drugi u nóg tam, gdzie pochowano ciało Jezusa. [13] »Oni zapytali jej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała: Wzięto Pana mego a nie wiem, gdzie go położono. [14] »A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i zobaczyła Jezusa stojącego; ale nie poznała, że to był Jezus. [15] »Jezus pyta jej: Niewiasto, czemu płaczesz? czego szukasz? A ona sądząc, że to był ogrodnik, rzekła doń: Panie, jeśliś ty go zabrał, powiedz mi gdzieś go położył, a ja go wezmę z sobą. [16] »Rzecze do niej Jezus: Marja! Ona zaś, obracając się zawołała: Rabboni, to znaczy mistrzu. [17] »Rzecze jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuje do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. [18] »Poszła więc Marja Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. [19] »A wieczorem tego samego dnia, który był pierwszy po szabacie, mimo iż drzwi mieszkania, gdzie się uczniowie zbierali, były zamknięte z obawy przed Żydami, wszedł Jezus i stanął między nimi, mówiąc: Pokój wam. [20] »A mówiąc to, pokazał im ręce i bok. I uradowali się uczniowie na widok Pana. [21] »I znowu mówi do nich Jezus: Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. [22] »A mówiąc to, tchnął na nich i rzekł: Weźmijcie Ducha Świętego. [23] »Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. [24] »A Tomasz jeden z dwunanastu, zwany Bliźniakiem, nie był razem z nimi wtedy, kiedy przyszedł Jezus. [25] »I mówią mu inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im odpowiedział: Jeśli nie ujrzę na jego rękach śladów po gwoździach i nie włożę palca na miejsce gwoździ, a ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. [26] »A po ośmiu dniach byli znowu uczniowie w domu a i Tomasz z nimi. Jezus wszedł przez drzwi i rzekł: Pokój wam. [27] »Potem zwrócił się do Tomasza: Włóż tutaj palec twój i obejrzyj ręce moje; wyciągnij rękę i włóż w bok mój, a nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. [28] »A Tomasz na to zawołał: Pan mój i Bóg mój! [29] »Rzecze mu Jezus: Tomaszu, wierzysz, boś zobaczyli błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [30] »Wiele też i innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie zostały spisane w tej księdze. [31] »A to zostało napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście przez wiarę mieli życie w imię jego. 
«  Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl