Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 10
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, pożądaniem serca mojego i modlitwą moją do Boga są oni, zbawienie ich. [2] »Bo oddaję im to świadectwo, iż mają gorliwość Bożą, ale zbywa im na umiejętności. [3] »Nie znając sprawiedliwości Bożej, i usiłując postawić natomiast swoją własną, nie poddali się sprawiedliwości. [4] »Bo końcem zakonu jest Chrystus, ku sprawiedliwości dla każdego wierzącego. [5] »Mojżesz bowiem o sprawiedliwości, która jest z zakonu, tak pisze: "Człowiek, który ją pełni, w niej żyć będzie". [6] »A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: "Nie mów w twem sercu: Któż wstąpi do nieba?" to jest, Chrystusa sprowadzić: [7] »albo: Kto zstąpi do otchłani? to jest, Chrystusa z martwych wywieść. [8] »Lecz cóż powiada Pismo? "Blizko jest ciebie słowo, w ustach twoich i w sercu twojem": jest to słowo wiary, które głosimy: [9] »że jeśli wyznajesz ustami twemi Pana Jezusa, a w sercu twojem wierzysz, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz. [10] »Bo sercem się wierzy ku sprawiedliwości, a ustami czyni się wyznanie ku zbawieniu. [11] »Pismo bowiem powiada: "Ktokolwiek weń wierzy, zawstydzon nie będzie". [12] »Bo niemasz różnicy pomiędzy żydem a grekiem: albowiem jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. [13] »Gdyż każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawion będzie. [14] »Lecz jakże wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jakże usłyszą, jeśli niema opowiadającego? [15] »A jakże będą opowiadać, jeśli posłani nie będą? Jako napisano jest: "Jak piękne są nogi zwiastujących pokój, zwiastujących dobre rzeczy!" [16] »Ale nie wszyscy są posłuszni Ewangelji: bo Izajasz mówi: "Panie, któż uwierzył temu, co słyszał od nas?" [17] »Wiara tedy ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. [18] »Lecz pytam: Czy nie słyszeli? I owszem, "po wszystkiej ziemi rozszedł się głos ich, a słowa ich na krańce okręgu ziemi". [19] »Lecz pytam: Może nie zrozumiał Izrael? Ale pierwszy Mojżesz mówi: "Wzbudzę w was zawiść ku tym, którzy nie są narodem: przeciwko ludowi głupiemu rozdrażnię was". [20] »A Izajasz mówi śmiało: "Jestem nalezion od tych, którzy mię nie szukali: objawiłem się tym, którzy nie pytali o mnie". [21] »A do Izraela tak mówi: "Cały dzień wyciągałem me ręce do ludu niewiernego i krnąbrnego". 
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.