Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 2
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż tem mniej wymówisz się od winy ty, o człowiecze wszelki, który sądzisz innych. Sądząc bowiem drugich, potępiasz samego siebie, bo czyniż toż samo, co potępiasz. [2] »Wiemy bowiem, że sąd Boży jest wedle prawdy na tych, którzy podobne rzeczy czynią. [3] »Czy mniemasz, o człowiecze, który potępiasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego? [4] »A może ty gardzisz bogactwem dobroci jego, cierpliwości i zwlekania z karą? Czy nie wiesz, że łaskawość Boża do pokuty cię wzywa? [5] »Ty jednak w zatwardziałości twej i w niepokucie serca twego, zbierasz sobie gniew na dzień gniewu, gdy się objawi sprawiedliwy sąd Boży, [6] »który odda każdemu wedle uczynków jego: [7] »tym, którzy przez wytrwanie w dobrem szukają chwały, czci i nieskazitelności, żywot wieczny; [8] »a tym, którzy trwają w uporze, prawdzie się sprzeciwiają, a za nieprawością idą, gniew i srogie karanie. [9] »Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, czyniącego złe, tak żyda najpierw jak i greczyna: [10] »a chwała, cześć i pokój każdemu, czyniącemu dobrze, tak żydowi najpierw, jak i greczynowi! [11] »Bo u Boga niema względu na osobę. [12] »Ci, którzy zgrzeszyli bez zakonu, bez zakonu też zginą: a którzy zgrzeszyli z zakonem, przez zakon potępieni będą. [13] »Bo nie słuchacze zakonu sprawiedliwi są u Boga, lecz którzy zakon pełnią, ci będą usprawiedliwieni. [14] »Bo gdy poganie, którzy zakonu nie otrzymali, z przyrodzenia czynią, co nakazuje zakon, oni, którzy zakonu nie mają, sami sobie są zakonem: [15] »i okazują, że treść zakonu napisana jest na sercach ich. Poświadcza toż samo i ich sumienie przez myśli, spierające się z sobą, z których jedne ich skarżą, a drugie biorą w obronę: [16] »jak to się okaże w dzień, gdy Bóg sądzić będzie tajniki ludzkie, według Ewangelji mojej, przez Jezusa Chrystusa. [17] »Jeśli tedy ty nazywasz siebie żydem, i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem: [18] »i znasz wolę jego, i oświecony zakonem, rozpoznajesz co lepsze: [19] »a zaufany w sobie, mniemasz, że jesteś wodzem ślepych, światłem dla tych, którzy są w ciemnościach: [20] »mistrzem nieumiejętnych, nauczycielem dzieci, i że w zakonie posiadasz wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy: [21] »to cóż ci po tem, jeżeli ucząc drogich, nie uczysz samego siebie: głosząc, żeby nie kradziono, kradniesz: [22] »mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz: brzydząc się bałwanami, dopuszczasz się świętokradztwa: [23] »chlubiąc się zakonem, przez łamanie zakonu znieważasz Boga? [24] »Bo z winy waszej poganie bluźnią imię Boże, jak to jest napisano. [25] »Tak samo rzecz się ma i z obrzezaniem: pożyteczneć jest ono, jeżeli zachowujesz zakon: ale jeśli zakon łamiesz, obrzezanie twoje przestaje być obrzezaniem. [26] »Jeżeli tedy ten, kto nie jest obrzezany, chowa przykazania zakonu, nieobrzezanie jego czyż nie będzie mu poczytane za obrzezanie? [27] »I czyż ten, który z przyrodzenia jest nieobrzezany, a chowa zakon, nie potępi ciebie, który, mając literę zakonu i obrzezanie, jesteś przestępcą zakonu? [28] »Bo nie ten jest żydem, kto nim jest zewnątrz: ani ten jest obrzezanym, kto nim jest zwierzchu na ciele: [29] »ale ten jest żydem, kto nim jest wewnątrz: i ten jest obrzezanym, kto nim jest na sercu w duchu, a nie według litery: taki ma chwałę, nie u ludzi, ale u Boga. 
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.