Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 7
«  List do Rzymian 6 List do Rzymian 7 List do Rzymian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albo czyż nie wiecie, bracia (mówię do tych, co znają zakon), że człowiek pozostaje pod panowaniem prawa, dopóki żyje? [2] »Tak niewiasta zamężna związana jest prawem, dopóki mąż jej żyje: lecz skoro jej mąż umiera, staje się wolną od prawa, które wiązało ją z mężem. [3] »Przeto jeśliby za życia męża żyła z innym mężczyzną, będzie zwana cudzołożnicą: ale po śmierci męża wolna jest od prawa, które wiązało ją z mężem, tak, iż cudzołożnicą nie będzie, jeśli wyjdzie za drugiego mężczyznę. [4] »Tak i wy, bracia moi, wyście umarli zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście należeli do kogo innego: do tego, który powstał z martwych, abyśmy owoc rodzili Bogu. [5] »Bo gdyśmy byli w ciele, rozbudzone przez zakon namiętności grzeszne, działały w członkach naszych, tak, iż rodziły owoce śmierci. [6] »Teraz atoli myśmy rozwiązani od zakonu śmierci, w którym byliśmy trzymani, tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. [7] »Cóż tedy powiemy? Zakon jest grzechem? Uchowaj Boże! Alem ja nie poznał grzechu, jedno przez zakon. Nie wiedziałbym ja o pożądliwości, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj! [8] »Chwycił się tego grzech, i przez przykazanie rozbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bo bez zakonu grzech leżał martwy. [9] »Ja też żyłem niegdyś bez zakonu; lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, [10] »a jam umarł: i pokazało się, że przykazanie, które miało mi dać życie, przyniosło śmierć. [11] »Grzech bowiem wziąwszy pochop z przykazania, zwiódł mię, i przez nie zabił mię. [12] »Zakon tedy jest święty, i przykazanie święte, sprawiedliwe i dobre. [13] »Więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną, śmierci? Bynajmniej: ale grzech przez to, co dobre, sprawił mi śmierć, aby się okazał grzechem: aby przez przykazanie przebrał wszelką, miarę w grzeszeniu. [14] »Wiemy bowiem, że zakon jest duchowny, ale jam jest cielesny, zaprzedany w niewolę grzechowi: [15] »bo tego, co czynię, nie rozumiem. Nie czynię dobrego, którego chcę, ale złe, którego nienawidzę, to czynię. [16] »Jeśliże czego nie chcę, to czynię, przyznaję, że zakon jest dobry. [17] »Więc już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. [18] »Wiem bowiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mojem, dobre: bo chcieć, mam pod ręką, ale wykonać dobre, tego nie najduję. [19] »Bo nie czynię dobrego, którego chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. [20] »Jeśliże czego nie chcę, to czynię, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. [21] »Znajduję tedy w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. [22] »Kocham się w prawie Bożem wedle człowieka wewnętrznego: [23] »ale w członkach moich widzę prawo inne, które się sprzeciwia prawu umysłu mojego, i poddaje mię w niewolę pod prawo grzechu, które jest w członkach moich. [24] »Nieszczęsny ja człowiek! Któż mię wyzwoli z ciała tej śmierci? [25] »Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak tedy ja sam z siebie umysłem służę zakonowi Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu. 
«  List do Rzymian 6 List do Rzymian 7 List do Rzymian 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.