Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej powołany Apostoł Jezusa Chrystusa, i Sosten, brat: [2] »Kościołowi Bożemu w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem miejscu, ich i naszem. [3] »Łaska wam i pokój, od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, [5] »iż ubogaciliście się w nim we wszystko: we wszelką wiedzę i we wszelką umiejętność: [6] »ponieważ świadectwo o Chrystusie mocno jest utwierdzone śród was: [7] »tak, iż na żadnej łasce nie schodzi wam, oczekującym objawienia Pana muszego Jezusa Chrystusa: [8] »który też was umocni aż do końca, abyście byli bez winy w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Wierny jest Bóg, który powołał was do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. [10] »A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy toż samo mówili, i żeby nie było między wami rozdwojenia: lecz iżbyście byli doskonali w jedności myśli, i w jedności zdania. [11] »Bo ludzie Chloi donieśli mi o was, bracia moi, że niesnaski są między wami. [12] »A zmierzam do tego, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Kefy, a ja Chrystusów. [13] »Czyż Chrystus rozdzielon jest? Czy Paweł dał się ukrzyżować za was? Albo czy w imię Pawła jesteście ochrzczeni. [14] »Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie ochrzcił, prócz Kryspa i Kaja: [15] »aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni. [16] »Ochrzciłem też i dom Stefanów: a dalej nie wiem, czym jeszcze chrzcił kogo. [17] »Bo Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale Ewangelję opowiadać: atoli nie w mądrości słowa, aby nie zdał się być próżnym krzyż Chrystusowy. [18] »Albowiem nauka o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem: lecz dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest dla nas, jest mocą Bożą. [19] »Bo jest napisano: Zniszczę mądrość mądrych: i roztropność roztropnych odrzucę. [20] »Gdzież mędrzec? gdzież uczony w Piśmie? Gdzie biegły szermierz tego świata? Czy nie w głupstwo obrócił Bóg mądrość świata tego? [21] »Bo ponieważ świat z mądrości Bożej nie poznał Boga przez mądrość swoją, podobało się Bogu przez głupstwo opowiadania zbawić tych, którzy wierzą. [22] »Albowiem gdy żydzi domagają się cudów, a grecy szukają mądrości: [23] »my głosimy Chrystusa, ukrzyżowanego - zgorszenie dla żydów, a głupstwo dla pogan: [24] »lecz dla wezwanych, tak żydów, jak i greków, Chrystusa - moc Bożą i mądrość Bożą. [25] »Bo, co pochodzi od Boga, głupie, jest mędrsze od ludzi: i, co pochodzi od Boga, słabe, jest mocniejsze od ludzi. [26] »Bo przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, iż niewiele pomiędzy wami mądrych wedle ciała, niewiele możnych, niewiele wysokiego rodu: [27] »ale wybrał Bóg to, co u świata głupie, aby zawstydził, co mądre: [28] »i, co słabe u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził, co mocne: i co urodzone nisko i wzgardzone, i co jest niczem, wybrał Bóg, aby zniszczył to, co jest czemś: [29] »aby żaden śmiertelny nie chlubił się przed nim. [30] »A wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i zbawieniem: [31] »aby, jak jest napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.