Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 2
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja też, gdym był przyszedł do was, bracia, nie wystąpiłem z górną mową, lub mądrością, głosząc wam świadectwo o Chrystusie: [2] »gdyż postanowiłem sobie nic innego nie umieć między wami, jedno Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. [3] »I byłem śród was ze słabością, i z bojaźnią, i ze drżeniem wielkiem: [4] »a mowa moja i moje nauczanie nie polegały na przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale na okazaniu ducha i mocy: [5] »aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. [6] »Głosimy wprawdzie mądrość między doskonałymi, atoli nie mądrość świata tego, ani władców świata tego, którzy giną: [7] »ale głosimy mądrość zawartą w tajemnicy, która była zakryta, którą Bóg przeznaczył od wieków ku chwale naszej, [8] »której żaden z władców świata tego nie poznał: - bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali: [9] »ale, jak jest napisano: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i co do serca człowieka nie wstąpiło, a co nagotował Bóg dla tych, którzy go miłują: [10] »to nam Bóg objawił przez Ducha swojego: bo Duch bada wszystko, nawet i głębokości Boże: [11] »Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, krom ducha człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co Boże, nikt nie wie, jedno Duch Boży. [12] »A myśmy nie wzięli ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował. [13] »Co też opowiadamy nie w słowach, których uczy mądrość ludzka, lecz w słowach, których uczy Duch, do prawd Ducha mowę Ducha dostosowując. [14] »Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tego, co jest z Ducha Bożego, bo jest dla niego głupstwem, i on tego rozumieć nie może: gdyż takowe rzeczy duchownie sądzić należy. [15] »Lecz kto jest duchowny, sądzi wszystko: a sam od nikogo sadzon być nie może. [16] »Bo któż poznał myśl Pańską, iżby go pouczał? A my mamy myśl Chrystusową. 
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.