Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 5
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powszechnie się słyszy o porubstwie między wami, i to o porubstwie takiem, jakiego nawet między poganami niema: tak iż jeden z was ma żonę ojca swego. [2] »A wyście się nadęli: i nie bolało was raczej, aby był wyrzucon z pośrodka was, kto takiego uczynku się dopuścił. [3] »Ale ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużem, jako obecny wśród was, osądził tego, który tak uczynił, stanowiąc: [4] »W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zebraniu waszem wraz z duchem moim, mocą Pana naszego Jezusa, [5] »podać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawion w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. [6] »Nie dobreć jest przechwalanie się wasze. Czy nie wiecie, że trocha kwasu wszystko ciasto zakwasza? [7] »Uprzątnijcie kwas stały, abyście byli ciastem nowem, jako też przaśni jesteście. Bo nasz baranek wielkanocny ofiarowan jest, Chrystus. [8] »Świętujmy przeto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości a przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. [9] »Pisałem wam w liście: nie przestawajcie z porubcami. [10] »Nie rozumiałem przez to porubców świata tego wogóle, ani chciwców, ani zdzierców, ani bałwochwalców: gdyż inaczej musielibyście wyjść z tego świata. [11] »Lecz pisząc do was, iżbyście nie przestawali, to miałem na myśli: Jeśli ten, który się bratem mianuje, jest porubcą, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo oszczercą, albo pijanicą, albo zdziercą: żebyście z takowym ani jedli. [12] »Bo cóż ani do tych, którzy są zewnątrz, abym ich sądził? A i wy czy nie tych sądzicie, którzy są wewnątrz? [13] »Bo tych, którzy są zewnątrz, Bóg sądzić będzie. Wyrzućcie porubcę z pośród was! 
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.