Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 9
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie jestemże wolnym? Nie jestemże Apostołem? Czym Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Czy wy nie jesteście robota moja w Panu? [2] »Jeśli dla innych nie jestem Apostołem, to dla was jestem: bo pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. [3] »Tać jest obrona moja przed tymi, którzy mię do sprawienia się pociągają. [4] »Czy nam nie wolno jeść i pić? [5] »Czy nie mamy prawa wodzić z sobą niewiasty siostry, jak i drudzy Apostołowie, i bracia Pańscy, i Kefas? [6] »Czy tylko mnie i Barnabie nie wolno tego czynić? [7] »Kto kiedy pełni służbę żołnierską kosztem własnym? Kto sadzi winnicę, a z owocu jej nie pożywa? Kto trzodę pasie, a mleka od trzody nie pożywa? [8] »Czy obyczajem ludzkim to mówię? Czy nie mówi tego i zakon? [9] »Wszak w zakonie Mojżeszowym napisano jest: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. Czy Bóg o wołach ma pieczę? [10] »Czy to, co mówi, nie stosuje się raczej do nas? Dla nas to napisano jest, że oracz ma orać w nadziei, i że młócący ma młócić w nadziei uczestniczenia w plonach. [11] »Jeśliśmy wam dobra duchowne siali, cóż wielkiego, jeślibyśmy z waszych dóbr cielesnych żęli? [12] »Jeśli inni przypuszczeni są do prawa korzystania z was, czemuż raczej nie my? Aleśmy tego prawa nie używali: lecz znosiliśmy wszystko, aby nie stawiać przeszkód Ewangelji. [13] »Nie wiecież, że którzy w świątyni pracują, z świątyni się żywią: i że którzy ołtarza pilnują, z ołtarza swą cząstkę dostają? [14] »Tak też i Pan postanowił tym, którzy Ewangelję opowiadają, aby z Ewangelji żyli. [15] »Alem ja z tych wszystkich praw żadnego nie robił użytku. A i tego nie piszę, abym się upominał o nie: bo mi lepiej umrzeć, niźli to, żeby kto chlubę moją wyniszczył. [16] »Że ja opowiadam Ewangelję, chwały stąd nie szukam, bo mię potrzeba do tego przymusza: i biada mi, jeślibym Ewangelji nie opowiadał. [17] »Bo jeśli to czynię z dobrej mej woli, to mam zapłatę: a jeśli zmuszony, to pełnię zwierzone mi włodarstwo. [18] »Jakąż jest tedy zapłata moja? Oto ta, iż opowiadając Ewangelję, czynię to za darmo, tak, iż z prawa, jakie mi daje Ewangelja, wcale nie korzystam. [19] »Nie zależąc bowiem od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich co najwięcej pozyskał. [20] »I stałem się dla żydów jako żyd, abym żydów pozyskał: dla tych, co są pod zakonem, jakbym był pod zakonem (chociaż pod zakonem nie byłem), abym tych, co byli pod zakonom, pozyskał: [21] »dla tych, którzy byli bez zakonu, jakbym był bez zakonu (chociaż bez zakonu Bożego nie byłem, alem był w zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co są bez zakonu. [22] »Dla słabych stałem się słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkiem, abym wszystkich ratował. [23] »A wszystko czynię dla Ewangelji, abym i ja wespół z nimi stał się uczestnikiem Ewangelii. [24] »Nie wiecie, iż którzy biegą w zawody, choć wszyscy biegą, jeden tylko nagrodę dostaje? Tak bieżcie, abyście dostali. [25] »A każdy, kto o zakład w zapasy idzie, od wszystkiego się powściąga: a onić, aby zdobyli wieniec skazitelny, a my - nieskazitelny. [26] »Ja też tak biegę, nie jakby na oślep: tak walczę na pięście, nie jakobym raził powietrze: [27] »ale gnębię ciało moje, i w niewolę podbijam, abym snadź, gdy nauczam innych, sam nie został odrzucony. 
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.