Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Koryntian » Rozdział 10
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ja, sam Paweł, proszę was przez cichość i łaskawość Chrystusową: ja, który rzekomo w oczy jestem pokorny między wami, a za oczy śmiały przeciwko wam: [2] »a proszę was: nie zmuszajcie mię do tego, abym z tąż śmiałością, którą przypisują mnie nieobecnemu, wystąpił obecny przeciwko niektórym, mniemającym, jakobyśmy wedle ciała chodzili. [3] »Gdyż chodząc w ciele, nie według ciała walczymy. [4] »Bo broń bojowania naszego nie jest cielesna, ale mocna przez Boga na zburzenie twierdz: [5] »którą też burzymy zamysły, i wszelką wysokość wynoszącą się przeciw nauce Bożej, i podbijamy w niewolę wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowi: [6] »gotowi karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro posłuszeństwo wasze doskonałem będzie. [7] »Patrzcie na to, co przed oczyma macie! Jeśli kto tak jest zaufany w sobie, że ma siebie za Chrystusowego, to niechże i to rozważy w sobie, że, jako on jest Chrystusów, tak i my. [8] »Bo gdybym się też i nieco więcej chwalił władzą naszą, którą dał nam Pan na zbudowanie, a nie na burzenie was, zawstydzony bym nie był. [9] »Żebym się zaś nie zdał, jakobym was straszył listami: [10] »bo, mówią, że listyć są mocne i srogie, ale obecność ciałem słaba i mowa marna: [11] »to niechajże taki rozważy, iż jakimi jesteśmy nieobecni w słowach przez listy: takimiż będziemy i obecni w uczynku. [12] »Bo my się nie ważymy łączyć lub porównywać siebie z pewnymi ludźmi, którzy sami siebie zalecają: ale my samych siebie sobą mierzymy, i sami się z sobą porównywamy. [13] »Nie będziemy się chwalić zbytnio, ale według miary, jaką Bóg nam odmierzył, abyśmy dosięgli i do was także. [14] »Bo my się nie rozszerzamy tak, jak gdybyśmy nie dosięgli do was: bośmy aż do was dotarli z Ewangelją Chrystusową. [15] »Nie chlubimy się bez miary pracą cudzą: lecz raczej mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, przez was i my też w odmierzonych nam granicach coraz bardziej wzrastać będziemy: [16] »i że opowiemy Ewangelję w tych także krajach, które leżą za wami: nie chlubiąc się tem, co zrobiono w granicach cudzych. [17] »A kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. [18] »Bo nie kto sam siebie zaleca, ten jest takim, jakim być winien, ale kogo Bóg zaleca. 
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.