Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Koryntian » Rozdział 9
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo o posłudze, która się czyni dla świętych, zbyteczna mi jest pisać do was. [2] »Znam bowiem ochoczość waszą, dla której chwaliłem się wami u Macedończyków: gdyż Achaja gotowa już jest od roku przeszłego: a większą część ich pobudziła do tego gorliwość wasza. [3] »Atoli posłałem braci, aby nasze przechwalanie się z was nie było próżne w tej rzeczy: abyście wy (jakom powiedział) gotowi byli: [4] »aby, jeżeli ze mną przyjdą Macedończycy, a nie znajdą was gotowymi, nie było wstydu nam (że nie rzekę wam) w tej sprawie. [5] »Za potrzebne tedy uznałem prosić braci, aby do was wprzód poszli, i zawczasu przygotowali obiecane już dawniej błogosławieństwo: i to jako błogosławieństwo, a nie sknerstwo. [6] »A to powiadam: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie: a kto sieje z błogosławieństwy, z błogosławieństwy też żąć będzie. [7] »Każdy niech daje, jako postanowił w swem sercu: nie ze smutkiem i z musu: albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje. [8] »A Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru w obfitości, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, szczodrzy byli na wszelki uczynek dobry: [9] »jako napisano jest: Rozsypał, dał biednym: sprawiedliwość jego trwa na wieki. [10] »A ten, który daje nasienie siejącemu, da też chleba na pokarm, i rozmnoży nasienie wasze, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej: [11] »abyście opływali we wszystko ku wszelkiej szczodrobliwości, która sprawia przez nas dziękczynienia Panu. [12] »Bo posługiwanie w tej świętej służbie nietylko wypełnia to, czego nie dostaje świętym, ale przynosi jeszcze i owoc obfity przez dziękczynienia składane Panu od mnóstwa tych, [13] »którzy, dla wypróbowanej w tem posługowaniu cnoty waszej, wychwalają Boga za posłuszeństwo Ewangelji Chrystusowej, którą wyznajecie: za szczodrość w składaniu się na nich, i na innych: [14] »i tem, że się modlą za was, i was gorąco miłują dla przeobfitej w was łaski Bożej. [15] »Dzięki niech będą Bogu za niewysłowiony dar Jego! 
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.