Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Galatów » Rozdział 1
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził a martwych, [2] »i wszyscy bracia, którzy są ze mną: Kościołom Galacji. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa, [4] »który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, wedle woli Boga i Ojca naszego: [5] »któremu chwała na wieki wieków. Amen. [6] »Wydziwić się nie mogę, że wy od tego, który was wezwał do łaski Chrystusowej, dajecie się tak prędko przerzucać do innej Ewangelji: [7] »kiedy żadnej innej niemasz, a są tylko ludzie, którzy sieją niepokój śród was, i chcą wywrócić Ewangelję Chrystusową. [8] »Ale gdybyśmy i my, lub anioł z nieba głosił wam Ewangelję inną od tej, którąśmy wam głosili, niech będzie przeklęty! [9] »Jakośmy już przedtem mówili, tak teraz znowu powiadam: Jeśliby kto opowiadał wam Ewangelję inną od tej, którąście wzięli, niech będzie przeklęty! [10] »Bo teraz czy chcę ja jednać ludzi, czy Boga? Czy ludziom staram się podobać? Jeślibym chciał jeszcze ludziom się podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. [11] »Albowiem oznajmiam wam, bracia, że Ewangelja, którą ja opowiadam, nie jest nauką ludzką: [12] »bom ja jej nie wziął, ani się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] »Słyszeliście wszak o mojem niegdyś sprawowaniu się w żydostwie: że bez litości prześladowałem Kościół Boży, i burzyłem go: [14] »i że prześcigałem w żydostwie wielu rowienników moich w mym narodzie, jako żarliwy miłośnik ustaw moich ojczystych. [15] »Lecz gdy się podobało temu, który mię przeznaczył z łona matki mojej, i wezwał przez łaskę swoją, [16] »aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między pogany. Ani na chwilę nie radziłem się ciała i krwi: [17] »anim szedł do Jerozolimy do tych, którzy przedemną zostali Apostołami: alem się udał do Arabii, skąd znowu wróciłem do Damaszku: [18] »i dopiero po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, by widzieć Piotra: i przemieszkałem u niego piętnaście dni: [19] »a z innych Apostołów żadnegom nie widział, prócz Jakóba, brata Pańskiego. [20] »A co wam piszę, oto Bogiem się świadczę, że nie kłamię. [21] »Potem przybyłem do krajów Syrji i Cylicji. [22] »A byłem nieznany z twarzy Kościołom Chrystusowym w Judei, [23] »i tylko ze słuchu dowiedziano się tam, że ten, który przedtem prześladował nas, teraz opowiada wiarę, którą pierwej burzył: [24] »i Boga wysławiano za mnie. 
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.