Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Galatów » Rozdział 5
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stójcież mocno, a nie dawajcie się, by was znowu trzymano w jarzmie niewoli. [2] »Oto ja, Paweł powiadam wam: Jeżeli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. [3] »A poświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać: że winien on wszystek zakon wypełnić. [4] »Odcięci jesteście od Chrystusa wy, którzy przez zakon usprawiedliwionymi być chcecie: wypadacie z łaski: [5] »My bowiem w Duchu, z wiary, spełnienia się nadziei sprawiedliwości wyczekujemy. [6] »Bo w Jezusie Chrystusie nic nie waży, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie: ale wiara, przez miłość czynna. [7] »Biegliście do mety dobrze: któż was wstrzymał, abyście nie byli posłuszni prawdzie? [8] »Namowa ta nie jest z tego, który was wezwał. [9] »Trocha kwasu wszystko ciasto zakwasza. [10] »Ja wam ufam w Panu, iż nie inaczej rozumieć będziecie, jedno jako ja: ale ten, który was zwodzi, odniesie swój wyrok, ktokolwiek on jest. [11] »A jeśli to prawda, bracia, że ja jeszcze głoszę obrzezanie, czemuż dalej cierpię prześladowanie? Tedyć wszak ustało zgorszenie krzyża. [12] »Bodajby i rzezańcami zostali ci, którzy was podburzają! [13] »Wy bowiem wezwani jesteście ku wolności, bracia: tylko żebyście tej wolności nie obracali na podnietę dla ciała: lecz raczej przez miłość Ducha służcie jedni drugim. [14] »Bo wszystek zakon wypełnia się przez jedno tu słowo: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. [15] »Lecz jeśli jeden drugiego kąsacie i jecie, patrzcie, aby jeden drugiego nie pożarł. [16] »Mówię zaś: Chodźcie w duchu, a pożądliwości ciała pełnić nie będziecie. [17] »Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału: bo się one sprzeciwiają sobie nawzajem, abyście nie czynili, czego chcecie. [18] »Ale jeśli się duchowi kierować dajecie, nie jesteście pod zakonem. [19] »A znane są uczynki ciała. Są to: porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, rozpusta, [20] »bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, spory, zawiści, gniewy, zwady, swary, rozdwojenia, [21] »nienawiści, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne: o których ostrzegam was, jakom już przedtem ostrzegał, że którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie dostąpią. [22] »A owocem Ducha są: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, (5:23a) cichość, wierność, [23] »(5:23b) skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim niemasz zakonu. [24] »A którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami. [25] »Jeśli żyjemy duchem, według ducha też chodźmy. [26] »Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, przez co jedni drugich drażnimy, jedni drugim zazdrościmy. 
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.