Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa za was pogan -  [2] »bo słyszeliście wszak o darze łaski, udzielonej mi od Boga dla was: [3] »że przez objawienie oznajmiona mi została tajemnica, jak o tem napisałem wyżej pokrótce: [4] »a skąd wy, czytając, możecie obaczyć znajomość, jaką mam, tajemnicy Chrystusowej, [5] »która w dawniejszych wiekach nie była znana synom ludzkim tak, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom Jego i Prorokom przez Ducha: [6] »tej mianowicie, iż poganie są spółdziedzicami, i spółczłonkami, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelję: [7] »której stałem się ja sługą z daru łaski, danej mi od Boga wedle dzielności mocy jego: [8] »mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, abym śród pogan głosił niedościgłe bogactwa Chrystusowe: [9] »i żebym oświecał wszystkich, jak wielkiem jest dziełem ta tajemnica, która od wieków była zakryta w Bogu, stworzycielu wszystkich rzeczy: [10] »aby księstwa i władze na niebiosach poznały przez Kościół wieloraką mądrość Bożą: [11] »wedle odwiecznego postanowienia, które wykonał on w Chrystusie Jezusie Panu naszym: [12] »w którym mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego: [13] »przetoż proszę, abyście nie upadali na duchu dla ucisków moich za was, które są chlubą, waszą. [14] »Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »od którego biorą swe imię wszyscy synowie jego na niebie i na ziemi: [16] »aby udzielić wam raczył wedle bogactwa chwały swej, iżby każdy z was utwierdzony był mocą przez Ducha jego w wewnętrznym swym człowieku: [17] »aby Chrystus mieszkał przez wiarę w sercach waszych: żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, [18] »mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak jest szeroka, i długa, i wysoka, i głęboka: [19] »i mogli poznać, jak nieskończenie przewyższa wszelką wiedzę miłość Chrystusowa: abyście napełnieni zostali całą pełnością Bożą. [20] »A temu, który ponad wszelką miarę uczynić może więcej, niż my prosimy, albo rozumiemy, wedle działającej w nas mocy: [21] »jemu niech będzie chwała w Kościele, i w Jezusie Chrystusie, od pokolenia do pokolenia na wiek wieków! Amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.