Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Filipian » Rozdział 3
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zresztą, bracia moi, weselcie się w Panu. Toż samo pisać do was nie ciężkoć dla mnie, a wam potrzebno. [2] »Pilnujcie się psów, pilnujcie się złych robotników, pilnujcie się porzezanych. [3] »Bo obrzezanymi jesteśmy my, którzy w duchu służymy Bogu, i chlubimy się Jezusem Chrystusem, a w ciele ufności nie pokładamy: [4] »chociaż co do mnie, mógłbym ja i w ciele ufność pokładać. Jeśli kto inny mniema, że może ufać w ciele, to tem więcej ja: [5] »bom obrzezany ósmego dnia, pochodzę z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w trzymaniu się zakonu - faryzeusz, [6] »w żarliwości - prześladowca Kościoła Bożego, i w sprawiedliwości, opartej na zakonie, żyłem bez nagany. [7] »Ale co mi było zyskiem, tom ja poczytał dla Chrystusa za szkodę. [8] »Owszem poczytam wszystko za szkodę wobec niezrównanej znajomości Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego wyzułem się z tego wszystkiego, i mam to sobie za śmiecie: abym Chrystusa zyskał, [9] »i był w nim znalezion nie z moją sprawiedliwością, która jest z zakonu; ale z tą, która jest z wiary w Chrystusa Jezusa: ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę: [10] »abym poznał jego samego, i moc zmartwychwstania jego, i uczestnictwo cierpień jego: stawszy się doń podobnym w jego śmierci: [11] »iżbym przyszedł jako do powstania z martwych. [12] »Nie mówię, iżbym go już doścignął, albo już doskonałym był, ale gonię, abym go jako uchwycił, ponieważ i sam uchwycony zostałem od Chrystusa Jezusa. [13] »Tak, bracia: ja tego o sobie nie myślę, żebym go już uchwycił: ale to jedno czynię, iż zapominając o tem, co poza mną leży, a wytężając się ku temu, co przedemną, [14] »pędzę do wyznaczonej mety, do nagrody otrzymanego z nieba wezwania Bożego w Chrystusie Jezusie. [15] »Ilu nas tedy doskonałych jest, tak tę rzecz rozumiejmy: a jeśli co inaczej rozumiecie, i to wam Bóg objawi. [16] »Tymczasem do czegośmy przyszli, tego prawidła stale się trzymajmy, abyśmy jednego porozumienia byli. [17] »Bądźcie, bracia, naśladowcami moimi, i zapatrujcie się na tych, którzy tak chodzą, jako w nas wzór macie. [18] »Boć wielu jest, którzy chodzą, jakom wam często mówił (a teraz i ze łzami mówię), jako nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego: [19] »których koniec zatracenie: których bogiem jest brzuch, i których chwała w sromocie: którzy za rzeczami ziemskimi gonią. [20] »Ale co do nas, myśmy obywatelami nieba, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, [21] »który przemieni ciało ziemskiej nizkości naszej, iżby podobnem się stało do ciała jasności jego, wedle dzielności, przez którą wszystko też mocen on podbić sobie. 
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.