Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Kolosan » Rozdział 1
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej i Tymoteusz, brat: [2] »świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie w Kolosie. Łaska wam - pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze w modlitwach naszych za was: [4] »słysząc o wierze waszej w Chrystusa Jezusa, i o waszej miłości ku wszystkim świętym, [5] »dla odłożenia wam w niebie nadziei, o której dowiedzieliście się przez słowo prawdy, przez Ewangelję, [6] »która doszła i do was, jako się rozeszła po wszystkim świecie, gdzie owocuje i rośnie, jako i między wami od onego dnia, którego usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie: [7] »jakoście się nauczyli od Epafra, najmilszego spółsługi naszego, a sługi Chrystusa Jezusa dla was: [8] »który też oznajmił nam o miłości waszej w duchu. [9] »Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy modlić się za was, i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchownem: [10] »abyście chodzili godnie przed Bogiem, we wszystkiem podobając się jemu: przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym, i rosnąc w znajomości Boga: [11] »umocnieni wszelką mocą, według przemożnej chwały jego, ku wszelkiej stateczności i cierpliwości, z radością: [12] »dziękując Bogu Ojcu, że nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. [13] »Wyrwał nas z mocy ciemności, i przeniósł do królestwa Syna umiłowania swego, [14] »w którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. [15] »Jest on obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym przed wszystkiem stworzeniem: [16] »w nim bowiem wszystko stworzonem zostało, cokolwiek jest na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź władze: wszystko przezeń i dla niego jest stworzone: [17] »a on jest przed wszystkiem i wszystko w nim stoi. [18] »On też jest głową ciała Kościoła: on, który jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby onże we wszystkiem trzymał pierwszeństwo: [19] »bo tak się podobało Bogu, aby wszystka mieszkała w nim pełność: [20] »i żeby przezeń, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego, pojednał z sobą wszystko, cokolwiek jest tak na ziemi, jak i na niebie. [21] »I was też, którzyście niegdyś byli dalekimi i nieprzyjaciółmi, kochającymi się w złych uczynkach, [22] »teraz pojednał w ciele jego, podległem boleściom, przez śmierć: aby was stawił przed sobą świętymi, i niepokalanymi, i bez nagany: [23] »jeżeli jednak trwać będziecie w wierze ugruntowani i stateczni, i nie dacie się zachwiać w nadziei Ewangelji, którąście słyszeli, opowiadanej wszystkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. [24] »I oto teraz cieszę się w uciskach moich za was, i dopełniam na ciele mojem, czego niedostaje uciskom Chrystusowym, za ciało jego, którem jest Kościół: [25] »którego stałem się ja sługą w powierzonem mi od Boga włodarstwie śród was, abym z pełnym skutkiem rozgłosił słowo Boże: [26] »czyli oną tajemnicę, która przez cały szereg czasów i wieków zakryta, teraz objawiona została świętym jego, [27] »którym chciał Bóg oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, którą jest Chrystus śród was, nadzieja chwały waszej, [28] »którego my opowiadamy, upominając każdego człowieka, i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy każdego człowieka uczynili doskonałym w Chrystusie Jezusie: [29] »około czego i ja pracuję, potykając się według mocy jego, która działa we mnie skutecznie. 
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.