Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśliście tedy powstali wespół z Chrystusem, szukajcie, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy Bożej: [2] »co w górze jest miłujcie, nie co na ziemi. [3] »Boście umarli i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. [4] »Gdy się Chrystus, życie wasze, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale. [5] »Umarzajcie tedy członki wasze, które są ziemskie, porubstwo, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość, i chciwość, która jest bałwochwalstwem: [6] »bo dla takich rzeczy przychodzi gniew Boży na synów niedowiarstwa: [7] »w których i wy chodziliście dawniej, gdyście śród nich żyli. [8] »Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust waszych. [9] »Nie kłamcie jedni drugim: zwleczcie z siebie starego człowieka z uczynkami jego, [10] »a obleczcie się w nowego, który wciąż się odnawia, rosnąc w poznaniu, na obraz tego, który go stworzył: [11] »gdzie niemasz poganina i żyda, obrzezanego i nieobrzezanego, dzikiego i scyty, niewolnika i wolnego: ale wszystko i we wszystkich Chrystus. [12] »Przyobleczcież się tedy, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w litość serdeczną, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość: [13] »jedni drugich znosząc i przebaczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako Pan przebaczył wam, tak i wy. [14] »A na to wszystko obleczcie miłość, która jest związką doskonałości. [15] »A pokój Chrystusów niechaj panuje w sercach waszych, do którego też wezwani jesteście w jednem ciele: a wdzięczni bądźcie. [16] »Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was pełne, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Bogu. [17] »Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przezeń Bogu Ojcu. [18] »Żony, bądźcie poddani mężom, jak to przystoi w Panu. [19] »Mężowie, miłujcie żony wasze, a nie bądźcie przykrymi dla nich. [20] »Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkiem, bo się to podoba w Panu. [21] »Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby nie traciły ducha. [22] »Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkiem panom waszym ziemskim, nie służąc na oko, jako ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, jako ci, którzy Boga się boją. [23] »Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie, jako Panu, a nie ludziom: [24] »wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie. [25] »Bo kto czyni krzywdę, za każdą krzywdę wyrządzoną odpłaci: a u Boga niemasz względu na osobę. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.