Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Sylwan i Tymoteusz Kościołowi Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! [2] »Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, ilekroć wspominamy was w modlitwach naszych, [3] »bezustannie pamiętając na to, co działa wiara wasza, jak czynną jest wasza miłość, i jak wytrwałą nadzieja wasza w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym: [4] »a wiemy też, umiłowani od Boga bracia, i o wybraniu waszem: [5] »gdyż opowiadaliśmy wam Ewangelję nietylko słowem, ale też z mocą, i z Duchem Świętym, i z pełnością przekonania: i sami to wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was: [6] »wy też staliście się naśladowcami naszymi, i Pańskimi, przyjąwszy słowo śród wielu ucisków z weselem Ducha Świętego: [7] »tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonji i w Achai. [8] »Bo od was rozbrzmiało słowo Pańskie nietylko w Macedonji i w Achai, ale wszędy się rozeszła wiara wasza w Boga, tak, że nam nie trzeba o tem co mówić: [9] »gdyż oni sami opowiadają o nas, jakie znaleźliśmy przyjęcie, przybywszy do was; i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu, [10] »i oczekiwali Syna Jego z niebios (którego On wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. 
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.