Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż naostatek, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby, jakeście się nauczyli od nas, jako się macie sprawować, i Bogu się podobać, tak żebyście się też sprawowali: żebyście coraz doskonalszymi w tem byli. [2] »Wiecie wszak, jakie przykazania wam dałem w imieniu Pana Jezusa. [3] »Albowiem ta jest wola Boża, poświęcenie wasze: żebyście się strzegli porubstwa: [4] »aby umiał każdy z was ciałem swem władać w czystości i uczciwości: [5] »nie w żądzach zmysłowych, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga: [6] »i żeby żaden z was nie podchodził, ani oszukiwał w jakiejbądź sprawie brata swego: albowiem mścicielem jest Pan wszystkiego tego, jakeśmy już o tem wam powiadali i oświadczali. [7] »Bo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku świętości. [8] »Przetoż kto tem gardzi, nie człowiekiem gardzi, ale Bogiem, który nam też dał Ducha Swego Świętego. [9] »A o miłości braterskiej nie mamy potrzeby pisać do was: bo sami od Boga jesteście nauczeni, abyście jedni drugich miłowali: [10] »co też wy i czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonji. A prosimy was, bracia, abyście w tej miłości coraz więcej wzrastali: [11] »i o to się też starali, abyście cichy żywot wiedli, spraw własnych pilnowali, i rękoma swemi pracowali, jakośmy to wam przykazali: [12] »żebyście się uczciwie sprawowali przed obcymi, i nic od nikogo nie żądali. [13] »A nie chcemy, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. [14] »Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tedy Bóg i tych, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z Nim. [15] »Bo to wam powiadamy, jako słowo Pańskie: że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy aż do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. [16] »Albowiem sam Pan na dane hasło, przy głosie Archanioła i brzmieniu trąby Bożej, zstąpi z nieba: a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. [17] »Potem i my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, pospołu z nimi pochwyceni będziemy na obłoki naprzeciw Chrystusa w powietrzu: a tak zawsze z Panem będziemy. [18] »Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.