Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazania Boga, Zbawiciela naszego, i Jezusa Chrystusa, nadziei naszej, [2] »Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Pana naszego! [3] »Przypominam tobie, jakom cię prosił, gdym szedł do Macedonji, abyś pozostał w Efezie, i niektórym tam przykazał, by nie opowiadali nauki inszej: [4] »ani nie zajmowani się baśniami i nieskończonymi rodowodami, wzbudzającymi czcze spory, a nie pomagającymi do budowania Bożego, które zasadza się na wierze. [5] »A celem tego rozkazania jest miłość, pochodząca z czystego serca, i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej. [6] »Niektórzy tego celu chybiwszy, wpadli w próżną gadaninę: [7] »zachciało się im być nauczycielami zakonu, choć nie rozumieją ani co mówią, ani co twierdzą. [8] »My wszak wiemy, że zakon jest dobry, ale jeżeli go kto należycie stosuje, [9] »i pamięta na to, iż zakon nie jest postanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, dla bezbożnych i grzeszników, dla zbrodniarzy i nieczystych, dla tych, co ojca, co matkę zabijają, i dla mężobójców, [10] »dla porubców, mężołożców, dla tych, co wolnych ludzi porywają i sprzedają w niewolę, dla kłamców i krzywoprzysiężców, i cokolwiek innego jest, co się sprzeciwia zdrowej nauce, [11] »zawartej w chwalebnej Ewangelji błogosławionego Boga, która mnie jest zwierzona. [12] »Dziękuję temu, który mi dał moc, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że mię za wiernego poczytał, i że na takim urzędzie postanowił; [13] »mnie, który byłem pierwej bluźniercą, i prześladowcą i gnębicielem: alem dostąpił miłosierdzia Bożego, bo czyniłem to z niewiadomości w niedowiarstwie. [14] »A przeobficie wylała się na mnie łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. [15] »Prawda to pewna, i wszelkiej wiary godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawił grzeszników, z których pierwszy ja jestem. [16] »Alem dlatego miłosierdzia dostąpił, aby na mnie, jako na pierwszym, okazał Jezus Chrystus wszystką cierpliwość Swoją ku nauce tych, którzy weń uwierzyć mają na życie wieczne. [17] »A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen. [18] »Rozkazanie to polecam tobie, synu mój Tymoteuszu, według proroctw, które były o tobie, abyś umocniony niemi, toczył bój dobry, [19] »zachowując wiarę i dobre sumienie, które odrzuciwszy niektórzy, utracili też i wiarę. [20] »Do takich należą Himeneusz i Aleksander, których podałem szatanowi, aby nauczeni karą, zaprzestali bluźnić. 
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.