Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prawda to pewna: Jeśli kto biskupstwa pożąda, zaszczytnej służby pożąda. [2] »Ma tedy biskup być nieposzlakowany, jednożeniec, rozsądny, roztropny, poważny, czysty, gościnny, ku nauczaniu sposobny: [3] »nie skory do picia i bicia, lecz powściągliwy: nie swarliwy, nie chciwy, [4] »ale w domu swym rządny, trzymający swe dzieci w karności, z wszelką czystością. [5] »Bo kto nie umie domem własnym rządzić, jakoż pieczę o Kościele Bożym mieć będzie? [6] »Nie świeżo ochrzczony, aby nie podniósł się w pychę, i nie ściągnął na siebie potępienia djabelskiego. [7] »A ma też mieć dobre świadectwo od tych, którzy nie należą do Kościoła, aby nie wpadł w urąganie i w sidła szatańskie. [8] »Djakoni także mają być czyści, nie dwoistego języka, nie opilce, nie chciwi szkaradnego zysku: [9] »chowający tajemnicę wiary w czystem sumieniu. [10] »Mają też być wpierw wypróbowani: i jeżeli są bez nagany, mogą być przypuszczeni do pełnienia służby. [11] »Podobnież niewiasty powinne być czyste, nie plotkarki, wstrzemięźliwe, wierne we wszystkiem. [12] »Djakoni mogą być tylko jednożeńcy, i którzy umieją rządzić dziećmi i czeladzią swoją: [13] »bo którzyby dobrze swą służbę pełnili, ci zjednają sobie stopień zaszczytny, i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »To tobie piszę w nadziei, że rychło do ciebie przybędę: [15] »a jeśli się opóźnię, to żebyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, którym jest Kościół Boga żywego, filar i podwalina prawdy. [16] »Niewątpliwie wielka to jest tajemnica pobożności: W ciele się objawił, z Ducha poznan był: - aniołom się ukazał, wśród narodów głoszą Go: - uwierzono weń na świecie, On do chwały wzięty jest. 
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.