Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowieka starszego nie karć ostro, ale upominaj jak ojca: młodszych, jak braci: [2] »starsze niewiasty jak matki, młodsze jak siostry z wszelką czystością. [3] »Wdowy szanuj, które prawdziwie są wdowy. [4] »Jeśli która wdowa ma dzieci lub wnuków, te niechaj się uczą przedewszystkiem kochać swoich najbliższych, i odpłacać się rodzicom za dobrodziejstwa od nich otrzymane: bo to rzecz przyjemna przed Bogiem. [5] »A która prawdziwie jest wdowa i bez żadnej opieki, ta nadzieję ma w Bogu, i trwa na prośbach i na modlitwach we dnie i w nocy. [6] »Bo która w rozkoszach żyje, za życia umarła jest. [7] »A to przykazuj, aby bez nagany były. [8] »A jeśli kto o swoich, a zwłaszcza o czeladzi, pieczy nie ma, zaparł się wiary, i gorszy jest od niewiernego. [9] »Do spisu wdów ma być wnoszona ta tylko, która liczy conajmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, [10] »i ma świadectwo w dobrych uczynkach: jeśli dzieci wychowała, jeśli pielgrzymów przyjmowała, jeśli świętych nogi umywała, jeśli będących w ucisku wspomagała, jeśli w każdym dobrym uczynku pilną była. [11] »A wdów młodszych nie przyjmuj: gdyż, rozmiłowane w rozkoszach, odstępują od Chrystusa, i chcą iść zamąż, [12] »ściągając wyrok na siebie, iż pierwszą wierność złamały. [13] »Przytem uczą się próżniactwa, biegając od domu do domu: a nietylko próżnują, ale też gadatliwe są i ciekawe, i mówią czego nie trzeba. [14] »Wolę tedy, żeby młodsze szły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, i przeciwnikom nie dawały żadnego powodu, aby źle o nich mówili. [15] »Bo są już niektóre, co się odwróciły, i za szatanem poszły. [16] »Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niechże je opatruje, a nie obciąża Kościoła, aby starczyło tym, które prawdziwie są wdowy. [17] »Kapłani, którzy dobrze rządzą, na podwójną cześć zasługują; zwłaszcza, którzy pracują w słowie i w nauczaniu. [18] »Bo mówi Pismo: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. I: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. [19] »Skargi przeciwko kapłanowi nie przyjmuj, chyba że ją dwóch albo trzech świadków popiera. [20] »A tych, co grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy się bali. [21] »Zaklinam ciebie przed Bogiem, i Chrystusem Jezusem, i aniołami wybranymi, abyś się trzymał tego prawidła, nie uprzedzając się do nikogo, i nic nie czyniąc z przychylności ku jednej lub drugiej stronie. [22] »Ręku na nikogo nie wkładaj za prędko, a nie bądź uczestnikiem grzechów cudzych. Samego siebie czystym zachowaj. [23] »Wody jeszcze nie pij, ale używaj potrosze wina dla żołądka twego, i dla częstych twych chorób. [24] »Grzechy niektórych są jawne, i wyprzedzają sąd: a niektórych odkrywają się potem. [25] »Podobnież i dobre uczynki jawne są: a z którymi jest inaczej, ukrytymi pozostać nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.