Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 5
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem każdy arcykapłan, wzięty z pomiędzy ludzi, stanowi się dla ludzi w rzeczach, które należą do Boga, aby ofiarował ofiary za grzechy: [2] »i mógł się litować nad nieumiejętnymi i błądzącymi: ponieważ i sam jest obleczon słabością. [3] »I dlatego musi jako za lud, tak też i za samego siebie ofiarować ofiary za grzechy. [4] »A nikt się nie poważa brać tej godności, jedno kto jest wezwan od Boga, jak Aaron. [5] »Tak i Chrystus nie sam siebie podniósł do tego zaszczytu, iż został arcykapłanem, ale ten, który rzekł był do niego: "Tyś mój syn, jam dziś zrodził ciebie". [6] »Jak i na innem miejscu powiada: "Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha". [7] »On też, za życia swego w ciele, ofiarując temu, który mocen był wybawić go od śmierci, modlitwy i pokorne prośby z potężnem wołaniem i ze łzami, został wysłuchanym dla swej uległości. [8] »I chociaż był synem Bożym, w tem co wycierpiał, zaznał posłuszeństwa: [9] »a dostąpiwszy chwały niebieskiej, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego: [10] »nazwany od Boga arcykapłanem według porządku Melchizedecha. [11] »Mielibyśmy o tem wiele rzeczy do powiedzenia, których atoli nie łatwo wam objaśnić, boście się stali nieudolnymi do pojmowania ich. [12] »Bo gdy do tego czasu moglibyście już zostać mistrzami, potrzebujecie znowu, aby was uczono pierwszych początków nauki Bożej: i staliście się podobnymi do tych, którym mleka potrzeba, a nie mocnego pokarmu. [13] »Bo każdy, kto jeszcze ssie mleko, nie może rozumieć nauki o sprawiedliwości, jest bowiem niemowlęciem. [14] »Ale doskonałym daje się pokarm mocny: tym, którzy przez ćwiczenie wprawili swe władze umysłowe do rozpoznawania dobrego i złego. 
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.