Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 6
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pominąwszy tedy pierwsze początki nauki Chrystusowej, przejdziemy do rzeczy doskonalszych, nie zakładając nanowo fundamentów przez naukę o nawracaniu się od uczynków martwych i o wierze w Boga: [2] »o chrzcie i wkładaniu rąk: o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. [3] »Uczynimy i to, jeśli Bóg pozwoli. [4] »Bo rzecz to niepodobna, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, i skosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha świętego, [5] »i zakosztowali słodkiej obietnicy Bożej i mocy przyszłego wieku, [6] »a potem odpadli, dali się odnowić po raz drugi przez pokutę: oni, którzy nanowo krzyżują w sobie syna Bożego, i wystawiają go na urągowisko. [7] »Bo ziemia, która pije często spadający deszcz na się i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, bierze błogosławieństwo od Boga: [8] »ale ta, która wydaje ciernie i osty, nieużyteczna jest i blizka przekleństwa, a koniec jej - spalenie. [9] »Lecz o was, najmilsi, tuszymy coś lepszego, i co jest bliższem zbawienia, aczkolwiek w ten sposób przemawiamy do was. [10] »Wszak nie jest Bóg niesprawiedliwy, iżby miał zapomnieć waszej pracy i miłości, którąście okazali dla imienia jego, kiedyście służyli świętym, a i teraz jeszcze służycie. [11] »Ale pragniemy, aby każdy z was okazywał tęż samą gorliwość aż do końca, aby nadzieja wasza była pełna: [12] »abyście nie zgnuśnieli, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i wytrwałość odziedziczą obietnicę. [13] »Albowiem Abrahamowi dał Bóg obietnicę, i poprzysiągł ją na samego siebie - nie mając nikogo wyższego, na kogo by przysiągł -  [14] »mówiąc: "Zaprawdę ubłogosławię ciebie, i rozmnożę ciebie bez miary!" [15] »I gdy on oczekiwał cierpliwie, dostąpił tego, co mu obiecano było. [16] »Ponieważ ludzie zwykli przysięgać na wyższego od siebie, a przysięga wykonana ku potwierdzeniu czegoś kończy spór wszelki: [17] »przetoż i Bóg, aby tem skuteczniej okazał dziedzicom obietnicy nieodmienność wyroku swego, dodał przysięgę: [18] »abyśmy w tych dwóch rzeczach niezawodnych, w których niepodobna jest, by nas Bóg omylił, najmocniejszą mieli pociechę: [19] »my, którzyśmy się uciekli i uchwycili podanej nam nadziei, i trzymamy się jej jako bezpiecznej i mocnej kotwicy dla dusz naszych, która przenika za zasłonę aż do wnętrza, [20] »dokąd przodując nam, wszedł Jezus, stawszy się kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. 
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.