Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 7
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ten Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który był wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego z porażki królów i błogosławił mu: [2] »któremu też Abraham wydzielił dziesięciny ze wszystkiego: którego nazwa pierwsza oznacza króla sprawiedliwości, a druga - król Salemu - króla pokoju: [3] »bez ojca, bez matki, bez rodowodu, jak gdyby nie miał ani początku dni, ani końca żywota, i dlatego przypodobany do syna Bożego, pozostaje kapłanem na wieki. [4] »Przypatrzcie się tedy, jak zacny jest ten, któremu sam Abraham patrjarcha dał dziesięciny z najbogatszych łupów. [5] »Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają rozkaz pobierania dziesięciny od ludu wedle zakonu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wyszli z biódr Abrahama: [6] »ale tam brał dziesięcinę od Abrahama ten, który nie był z ich rodu, i błogosławił tego, który otrzymał był obietnice. [7] »A nikt nie zaprzeczy, że błogosławieństwo bierze niższy od wyższego. [8] »Krom tego tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, a tam człowiek, o którym jest świadectwo, że żyje. [9] »I Lewi, który dostał dziesięciny, sam je zapłacił (że tak powiem) w osobie Abrahama, [10] »bo był jeszcze w biodrach ojca, gdy go spotykał Melchizedech. [11] »Jeżeliby tedy doskonałość dała się była osiągnąć przez kapłaństwo lewickie (bo wszak o nie opierał się zakon dany ludowi), jakaż byłaby potrzeba, aby nastał inny jeszcze kapłan, i przytem mianowany według porządku Melchizedecha, a nie według porządku Aarona? [12] »A ze zmianą kapłaństwa musiała też nastąpić i zmiana zakonu. [13] »Ten bowiem, o którym to powiedziano, z innego jest pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. [14] »Boć wszystkim wiadomo, że Pan nasz poszedł z Judy, to jest z pokolenia, o którem Mojżesz nie mówi, iżby miało kapłanów. [15] »A staje się to jeszcze widoczniejszem, gdy ten inny kapłan powstaje na podobieństwo Melchizedecha: [16] »i postanowion jest nie wedle przepisów zakonu cielesnego, ale dlatego, że ma w sobie moc żywota nieskazitelnego. [17] »Bo oto, jakie daje się mu świadectwo: "Ty jesteś kapłanem na wieki wedle porządku Melchizedecha". [18] »A tak zakon stary został zniesiony jako nieudolny i nieużyteczny: [19] »gdyż zakon nikogo do doskonałości nie przywiódł, natomiast zaś nastała nadzieja lepsza, przez którą zbliżamy się do Boga. [20] »A stało się to nie bez przysięgi [21] »(bo tamci zostawali kapłanami bez przysięgi, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł był do niego: "Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: tyś jest kapłanem na wieki"). [22] »Dlatego Jezus stał się rękojmią daleko lepszego przymierza. [23] »Przytem tamtych kapłanów było wielu, bo śmierć nie pozwalała im pozostawać na zawsze: [24] »ten zaś ponieważ pozostaje na wieki, ma wieczne kapłaństwo. [25] »Przetoż i zbawiać może na wieki tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiał za nami. [26] »Przystało bowiem, abyśmy takiego mieli arcykapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, wyższego nad niebiosa: [27] »który nie potrzebuje, jak owi arcykapłani, w każdy dzień doroczny sprawować ofiary najpierw za przewinienia swoje, a potem za przewinienia ludu, gdyż to uczynił raz jeden, ofiarowawszy samego siebie. [28] »Bo zakon stanowi kapłanów podległych słabościom, a przysięga, która późniejsza jest od zakonu, stanowi syna uwielbionego na wieki. 
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.