Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 8
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Główną atoli rzeczą w tem, o czem mówimy, jest to: Mamy takiego arcykapłana, który zasiadł na prawicy tronu Majestatu na niebiosach, [2] »jako kapłan świątnicy i prawdziwego przybytku, który postawił Bóg, a nie człowiek. [3] »Ponieważ każdy arcykapłan stanowi się na to, aby ofiarował dary i ofiary, potrzeba przeto, aby i ten miał, co by ofiarował. [4] »Lecz gdyby on pozostał był na ziemi, żadną miarą nie mógłby być kapłanem, boć byli już tutaj kapłani, którzy ofiarowali dary wedle zakonu [5] »i sprawowali służbę około tego, co było obrazem i cieniem rzeczy niebieskich, jako to objawione było od Boga Mojżeszowi, gdy stawiał przybytek: "Patrz, mówił Bóg, a czyń na wzór, który ci ukazano na górze". [6] »Przetoż otrzymał on kapłaństwo o tyle wyższe, o ile przymierze, którego stał się pośrednikiem, jest lepsze, bo na lepszych oparte warunkach. [7] »Bo jeśliby tamto pierwsze było wystarczające, nie byłoby żadnej potrzeby myśleć o drugiem. [8] »Tymczasem prorok, przyganiając żydom, tak głosi: "Oto przyjdą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Jakóba przymierze nowe: [9] »nie według przymierza, które uczyniłem z ojcami ich, kiedym ujął ich za rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo nie wytrwali oni w przymierzu mojem, przetożem i ja ich opuścił, mówi Pan. [10] »A oto jest przymierze, które po onych dniach zawrę z domem Izraela, mówi Pan: Prawa moje włożę w umysły ich, i na sercach ich napiszę je: i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem: [11] »a żaden nie będzie już uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana: gdyż wszyscy mię znać będą od najmniejszego do największego: [12] »albowiem będę miłościw nieprawościom ich, i grzechów ich pamiętać już więcej nie będę". [13] »Gdy tedy mówi nowe, tamto pierwsze uznał za przestarzałe, a to, co wietrzeje i starzeje, bliskie jest, by istnieć przestało. 
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.