Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I była cała ziemia mowy jednej i wyrażeń nielicznych. [2] »I stało się, gdy ciągnęli od Wschodu, znaleźli równinę w kraju Szynear i osiedli tamże. [3] »I rzekli jeden do drugiego: "Oto wyróbmy cegły i rozżarzmy je do żaru." I tak służyła im cegła miasto kamienia, a smołowiec służył im za wapno. [4] »I rzekli: "Oto zbudujmy sobie miasto i wieżę, którejby wierzch w niebie, a uczyńmy sobie znamię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi." [5] »Wtedy zstąpił Wiekuisty, aby zobaczyć ono miasto i wieżę, które budowali synowie ludzcy. [6] »I rzekł Wiekuisty: "Oto lud to jeden, i mowa jedna u wszystkich; a taki początek ich przedsięwzięć! A teraz nie chybi im nic, coby zamierzyli wykonać. [7] »Oto zstąpmy, a pomieszajmy tam mowę ich, aby nie zrozumieli jeden mowy drugiego. [8] »I rozproszył ich Wiekuisty ztamtąd po powierzchni całej ziemi; i tak przestali budować miasta. [9] »Przeto nazwano imię jego Babel; gdyż tam pomieszał Wiekuisty mowę całej ziemi. Ztamtąd też rozproszył ich Bóg po powierzchni całej ziemi. [10] »Oto rodowód Szema: Szem miał sto lat, gdy spłodził Arpachszada, na dwa lata po potopie. [11] »I żył Szem po spłodzeniu Arpachszada pięćset lat i spłodził synów i córki. [12] »A Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, spłodził Szelacha. [13] »I żył Arpachszad, po spłodzeniu Szelacha, czterysta trzy lata, i spłodził synów i córki. [14] »A Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, spłodził Ebera. [15] »I żył Szelach, po spłodzeniu Ebera, czterysta trzy lata, i spłodził synów i córki. [16] »Eber zaś, przeżywszy trzydzieści cztery lata, spłodził Pelega. [17] »I żył Eber, po spłodzeniu Pelega, czterysta trzydzieści lat i spłodził synów i córki. [18] »A przeżywszy Peleg trzydzieści lat spłodził Reu. [19] »I żył Peleg, po spłodzeniu Reu, dwieście dziewięć lat i spłodził synów i córki. [20] »Reu zaś, przeżywszy trzydzieści dwa lata, spłodził Seruga. [21] »I żył Reu, po spłodzeniu Seruga, dwieście siedm lat i spłodził synów i córki. [22] »Serug zaś, przeżywszy trzydzieści lat, spłodził Nachora. [23] »I żył Serug, po spłodzeniu Nachora, dwieście lat i spłodził synów i córki. [24] »Nachor zaś, przeżywszy dwadzieścia dziewięć lat, spłodził Teracha. [25] »I żył Nachor, po spłodzeniu Teracha, sto dziewiętnaście lat i spłodził synów i córki. [26] »Terach zaś, przeżywszy siedmdziesiąt lat, spłodził Abrama, Nachora i Harana. [27] »A oto dzieje Teracha: Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran spłodził Lota. [28] »I umarł Haran w obliczu Teracha, ojca swojego, w kraju rodzinnym swoim, w Ur-Kasdim. [29] »I pojęli sobie Abram i Nachor żony; imię żony Abrama - Saraj, a imię żony Nachora - Milka, córka Harana, ojca Milki i Iski. [30] »A była Saraj niepłodna, nie miała dzieci. [31] »I wziął Terach Abrama, syna swego, i Lota, syna Harana, wnuka swojego, i Saraj synowę swoję, żonę Abrama, syna swego, i wyruszyli i inni z nimi z Ur-Kasdim, by pójść do ziemi Kanaan; i doszli aż do Charanu i osiedli tam. [32] »I były dni Teracha dwieście pięć lat; i umarł Terach w Charanie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).