Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Wiekuisty pomnił na Sarę, jako rzekł; i uczynił Wiekuisty Sarze, jako był powiedział. [2] »I poczęła, i urodziła Sara Abrahamowi syna w starości jego, w oznaczonym czasie, o którym mówił mu Bóg. [3] »I nazwał Abraham imię syna swojego, który mu się urodził, którego urodziła mu Sara: Ic'hak. [4] »I obrzezał Abraham Ic'haka, syna swego, gdy miał ośm dni, jak przykazał mu Bóg. [5] »A Abraham był w wieku stu lat, gdy urodził mu się Ic'hak, syn jego. [6] »I rzekła Sara: "śmiechu nabawił mnie Bóg: ktokolwiek usłyszy, wyśmieje mnie." [7] »I rzekła: "Któżby przepowiedział Abrahamowi: Karmić będzie dzieci Sara; jednak urodziłam syna w starości jego!". [8] »I podrosło dziecię, i zostało odstawioném; i wyprawił Abraham ucztę wielką w dzień odstawienia Ic'haka. [9] »I ujrzała Sara syna Hagary, Micrejki, którego urodziła Abrahamowi, szydzącego. [10] »I rzekła do Abrahama: "Wypędź służebnicę tę i syna jej; bo nie ma dziedziczyć syn służebnicy tej z synem moim, z Ic'hakiem." [11] »I przykrą była rzecz ta wielce w oczach Abrahama, z powodu syna jego. [12] »I rzekł Bóg do Abrahama: "Niechaj to przykrém nie będzie w oczach twoich z powodu chłopca i służebnicy twojej; cokolwiek powie ci Sara słuchaj głosu jej, gdyż po Ic'haku nazwaném będzie potomstwo twoje. [13] »Wszakże i syna służebnicy, naród zeń uczynię, przeto iż nasieniem twojém jest." [14] »I wstał Abraham rano i wziąwszy chléb i łagiew wody dał Hagarze, kładąc na barki jej, a także dziecię, i odprawił ją. I poszła, i tułała się w pustyni Beer-Szeba. [15] »I nie stało wody w łagwi; i rzuciła dziecię pod jeden z krzaków. [16] »I poszła, i usiadła sobie zdala, w odległości strzału z łuku; bo mówiła: "niechaj nie zobaczę śmierci dziecka." I siedziała zdala, i podniosła głos swój, i płakała. [17] »I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagarę z nieba, i rzekł do niej: "Co ci Hagaro? Nie obawiaj się, bo usłyszał Bóg głos chłopca, tam kędy jest. [18] »Wstań, podnieś chłopca, a ujmij go ręką twoją; gdyż naród wielki uczynię zeń." [19] »I otworzył Bóg oczy jej, i ujrzała studnię wody, i poszła i napełniła łagiew wodą, i napoiła chłopca. [20] »I był Bóg z chłopcem; a podrósł i osiadł w pustyni i stał się strzelcem, łucznikiem. [21] »I osiadł w pustyni Paran; i wzięła mu matka jego żonę z ziemi Micraim. [22] »I stało się onegoż czasu, rzekł Abimelech wobec Pichola, dowódcy wojsk swoich, do Abrahama jak następuje: "Bóg z tobą we wszystkiém co czynisz. [23] »A przeto przysięgnij mi na Boga tutaj, że nie przeniewierzysz się ani mnie, ani synowi mojemu, ani wnukowi mojemu; wedle łaski, którą wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie, i ziemi co gościłeś w niej." [24] »I rzekł Abraham: "Przysięgnę". [25] »Ale przymawiał Abraham Abimelechowi względem studni z wodą, którą przemocą zawładnęli słudzy Abimelecha. [26] »I rzekł Abimelech: "Nie wiem kto to uczynił; aniś ty mi o tém oznajmił, anim ja o tém słyszał, wyjąwszy dzisiaj." [27] »I wziął Abraham trzody i rogaciznę, i dał Abimelechowi; i zawarli obaj przymierze. [28] »Postawił zaś Abraham siedmioro jagniąt z trzody oddzielnie. [29] »I rzekł Abimelech do Abrahama: "Na cóż te siedmioro jagniąt, które postawiłeś oddzielnie?" [30] »I rzekł: Siedmioro tych jagniąt przyjmiesz z ręki mojej, aby było mi to świadectwem, żem wykopał studnię tę." [31] »Przeto nazwano miejsce ono: Beer-Szeba; albowiem tam przysięgli obaj. [32] »I zawarli przymierze w Beer-Szeba. I powstał Abimelech i Pichol, dowódca wojsk jego, i wrócili do ziemi Pelisztów. [33] »I zasadził tamaryskę w Beer-Szeba, i wzywał tam imienia Wiekuistego, Boga Przedwiecznego. [34] »I przebywał Abraham w ziemi Pelisztów przez czasy długie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).