Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 17
«  2 Księga Samuela 16 2 Księga Samuela 17 2 Księga Samuela 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem rzekł Achitofel do Absaloma: Wybiorę sobie dwanaście tysięcy mężów i wyruszę, by puścić się w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy. [2] »I dopadnę go póki jeszcze znużony będzie i bezsilny, i strwożę go tak, że ucieknie wszystek lud, który przy nim, a wtedy ubiję króla samego. [3] »Poczem przywiodę cały lud do ciebie, albowiem mąż, którego poszukujesz, znaczy tyle jak gdyby wszyscy do ciebie wrócili; w ten sposób uspokoi się lud cały. [4] »I podobało się to w oczach Absaloma i w oczach całej starszyzny Izraela. [5] »Rzekł jednak Absalom: Niechaj zawołają też i Chuszaja Arkijczyka, abyśmy słyszeli jakie jego zdanie? [6] »Gdy tedy przybył Chuszaj do Absaloma, rzekł doń Absalom: Takie a takie zdanie wyraził Achitofel; czy spełnić nam słowo jego? Jeśli nie, powiedz ty! [7] »I rzekł Chuszaj do Absaloma: Tym razem nie dobra rada, którą podał Achitofel. [8] »Rzekł mianowicie Chuszaj: Ty znasz ojca twojego i ludzi jego, jacy to rycerze i jak rozgoryczonego ducha - niby niedźwiedzica na polu, młodych pozbawiona; nadto jest ojciec twój mężem boju, nie wypoczywa on nocą z ludźmi. [9] »Niewątpliwie kryje się on teraz w jakiejś jaskini, albo w jakiembądź innem miejscu. Jeżeliby się na początku porażka zdarzyła, wtedy powiedziałby każdy, któryby o tem zasłyszał: Poniósł klęskę lud, który idzie z Absalomem. [10] »A wtedy musiałby i najdzielniejszy, mający serce lwa, struchleć, wie bowiem cały Izrael, że ojciec twój jest mężem rycerskim, a dzielnymi również ci, którzy mu towarzyszą. [11] »Radziłbym raczej, aby zgromadzono przy tobie wszystkich Izraelitów od Dan do Beer-Szeba w takiem mnóstwie, jako piasek nad brzegiem morza, i abyś osobiście do walki wyruszył. [12] »Jeśli go wtedy przypadniemy w jakiemkolwiek miejscu, gdzie go spotkamy, rzuciwszy się na niego tak jak spada rosa na ziemię, nie pozostanie mu nikt ze wszystkich ludzi, którzy mu towarzyszą. [13] »Jeżeliby się zaś cofnął do jakiego miasta, wtedy zniesie cały Izrael powrozy pod to miasto, a ściągniemy je do fosy, tak że nie zostanie zeń ani złomku kamienia. [14] »Zawołali wtedy Absalom i wszyscy mężowie Izraela: Rada Chuszaja Arkijczyka lepsza niż rada Achitofela! Zrządził zaś Wiekuisty, aby zniweczyć radę Achitofela korzystną, aby sprowadził Wiekuisty nieszczęście na Absaloma. [15] »Poczem opowiedział Chuszaj Cadokowi i Abjatarowi, kapłanom: Taką a taką radę podał Achitofel Absalomowi i starszyźnie Izraela, taką a taką jednak radę podałem ja. [16] »Otóż teraz poszlijcie najśpieszniej a dajcie znać Dawidowi w tych słowach: Nie zatrzymaj się dzisiejszej nocy przy brodach w stepie, staraj się raczej przeprawić, aby nie starty został król wraz z całym ludem, który mu towarzyszy. [17] »Jonatan zaś i Achimaac wystawali u źródła Rogel, dokąd chodziła służąca, by im wiadomości przynosić; poczem szli za każdym razem i oznajmiali to królowi Dawidowi - nie mogli się bowiem pokazywać i przybywać do miasta. [18] »Pewnego razu jednak ujrzał ich jakiś chłopiec i zawiadomił o tem Absaloma. Pobiegli tedy oni dwaj pośpiesznie dalej aż dotarli do domu niejakiego męża w Bachurym, mającego studnię na podwórzu swojem, i do tej się spuścili. [19] »Kobieta zaś wzięła pokrowiec, rozpostarła go nad studnią, i rozsypała krupę na nim, tak że nic nie zmiarkowano. [20] »Gdy tedy ludzie Absaloma do onej kobiety do domu przybyli i zapytali: Gdzież Achimaac i Jonatan? odpowiedziała im kobieta: Poszli sobie dalej przez prądnik wody! Szukali tedy, a gdy ich nie znaleźli, powrócili do Jerozolimy. [21] »Zaledwie odeszli wydobyli się tamci ze studni, poszli dalej i przynieśli królowi Dawidowi wiadomość. Rzekli mianowicie do Dawida: Wyruszcie, przeprawcie się czemprędzej przez wodę, tak bowiem poradził względem was Achitofel! [22] »Wyruszył tedy Dawid i cały lud, który mu towarzyszył, i przeprawił się przez Jordan. Do brzasku rannego nie brakowało nikogo, aż do ostatniego, któryby się nie był przeprawił przez Jordan. [23] »Gdy jednak ujrzał Achitofel, że rada jego wykonaną nie została, osiodłał osła i powstał i wrócił do domu, do miasta swego; tam urządził dom swój i obwiesił się. Po śmierci pochowano go w grobie ojca jego. [24] »Tak dotarł już był Dawid do Machnaim, gdy Absalom, otoczony wszystkimi Izraelitami, przez Jordan się przeprawił. [25] »Miasto Joaba ustanowił był Absalom Amasę wodzem wojsk; Amasa był synem męża imieniem Itra izraelski, a miał on stosunek z Abigailą, córką Nachasza, siostrą Ceruji, matki Joaba. [26] »Izrael i Absalom rozłożyli się tedy obozem w krainie gileadzkiej. [27] »Gdy jednak Dawid do Machnaim przybył nawieźli byli Szobi, syn Nachasza, z Rabbat Amonitów, Machir, syn Amiela, z Lodebar i Gileadita Barzylai z Rogelim [28] »Pościeli, dywanów, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarn prażonych, bobu, soczewicy i innego prażma, [29] »I miodu i śmietanki, owiec i serów krowich, i podali to Dawidowi i ludowi, który mu towarzyszył dla posilenia się; rzekli bowiem: Lud ten głodny jest i znużony i spragniony na puszczy. 
«  2 Księga Samuela 16 2 Księga Samuela 17 2 Księga Samuela 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).