Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 9
«  2 Księga Samuela 8 2 Księga Samuela 9 2 Księga Samuela 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zapytał się Dawid: Jestże jeszcze kto, który pozostał z domu Saula? Świadczyć bym mu chciał albowiem miłosierdzie ze względu na Jonatana. [2] »Był zaś w domu Saula sługa imieniem Cyba, i wezwano go do Dawida. I zapytał się go król: Tyżeś Cyba? I odpowiedział: sługa twój! [3] »Poczem zapytał się go król: Czyż niema już nikogo z domu Saula, abym mu świadczyć mógł miłosierdzie Boże? I odpowiedział Cyba królowi: Jest jeszcze syn Jonatana, chromy na nogi. [4] »I zapytał się go król: Gdzież on? I odpowiedział Cyba królowi: Oto przebywa on w domu Machira, syna Amiela, w Lo-debarze. [5] »Wysłał tedy król Dawid i sprowadził go z domu Machira, syna Amiela, z Lo-debaru. [6] »A gdy przybył Mefiboset, syn Jonatana, syna Saula, do Dawida, padł na oblicze swoje i ukorzył się. I zawołał Dawid: Mefibosecie! I odpowiedział: Oto sługa twój. [7] »I rzekł doń Dawid: Nie obawiaj się, chcę wszak świadczyć ci miłosierdzie ze względu na Jonatana, ojca twojego; zwrócę ci też całą posiadłość Saula, ojca twojego, sam zaś będziesz jadał chleb u stołu mojego zawsze. [8] »Wtedy ukorzył się i rzekł: Czemże sługa twój, żeś zwrócił uwagę na psa zdechłego, jakom ja jest? [9] »Poczem wezwał król Cybę, sługę Saula, i rzekł doń: Wszystko, co należało do Saula i do całego domu jego, oddaję synowi twego pana. [10] »Będziesz tedy uprawiał łany te dla niego, ty wraz z synami i sługami twojemi, a zabierał plony, aby miał syn pana twego chleb i pożywać go mógł. Sam Mefiboset zaś, syn pana twego, będzie jadał chleb u stołu mojego zawsze! A miał Cyba piętnastu synów i dwudziestu niewolników. [11] »I odpowiedział Cyba królowi: Wedle wszystkiego co rozkaże pan mój, król, słudze swojemu, tak spełni sługa twój. A co się tyczy Mefiboseta, rzekł król, będzie on jadał u stołu mojego jako jeden z królewiczów. [12] »Miał też Mefiboset małego synka imieniem Micha; wszyscy zaś, którzy przebywali w domu Cyby, byli niewolnikami Mefiboseta. [13] »I tak zamieszkał Mefiboset w Jerozolimie, ponieważ jadał ciągle u stołu króla. A był on chromy na obie nogi. 
«  2 Księga Samuela 8 2 Księga Samuela 9 2 Księga Samuela 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).