Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Królewska » Rozdział 16
«  1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16 1 Księga Królewska 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło słowo Wiekuistego Jehę, syna Hananiego, przeciwko Baeszy jak następuje: [2] »Przeto żem cię wywiódł z prochu, a ustanowił księciem nad ludem moim Izraelem, tyś jednak postępował drogą Jerobeama, a przywiodłeś do grzechu lud Mój izraelski, aby Mnie jątrzyć grzechami swoimi, [3] »Przeto zetrę ślady Baeszy i ślady domu jego, a postąpię z domem twoim jak z domem Jerobeama, syna Nebata. [4] »Ktoby z Baeszy zmarł w mieście, tego poźrą psy, a ktoby zeń na polu zginął, tego poźre ptactwo nieba. [5] »A co do innych spraw Baeszy, i czego dokonał, i czynów jego dzielnych, spisano to wszak w księdze dziejów królów izraelskich. [6] »I spoczął Baesza przy ojcach swoich i pochowano go w Tyrcy. I objął rządy syn jego, Ela, miasto niego. [7] »Również przez proroka Jehę, syna Hananjego, doszło Baeszę i dom jego słowo Wiekuistego, już to dla wszelakiej niegodziwości, którą spełnił w oczach Wiekuistego, jątrząc go sprawami rąk swoich, tak że powieść mu się miało jak domowi Jerobeama, już dla tego, że tych ostatnich wymordował. [8] »Roku dwudziestego szóstego Asy, króla judzkiego, objął rządy Ela, syn Baeszy, nad Izraelem, a panował w Tyrcy przez dwa lata. [9] »Ale sprzysiągnął się przeciw niemu sługa jego, Zymri, wódz połowy wozów wojennych. Podczas gdy w Tyrcy ucztując się upił w domu Arcy, nadzorcy pałacu, w Tyrcy, [10] »Wtargnął Zymri i poraził go i położył trupem, roku dwudziestego siódmego Asy, króla judzkiego, i objął rządy miasto niego. [11] »Gdy tedy rządy objął, a zaledwie na tron wstąpił, wymordował cały dom Baeszy - nie pozostawił mu nic, coby ścianę moczyło - wraz z powinowatymi i przyjaciółmi jego. [12] »Tak wytępił Zymri cały dom Baeszy, według słowa Wiekuistego, które wyrzekł o Baeszym przez proroka Jehę. [13] »Z powodu wszystkich grzechów syna jego, Elego, którymi zgrzeszyli, a którymi uwiedli Izraela, jątrząc Wiekuistego, Boga Izraela, marnościami swojemi. [14] »A co do innych spraw Elego, spisano to wszak w księdze dziejów królów izraelskich. [15] »Roku dwudziestego siódmego Asy, króla judzkiego, objął rządy Zymri przez siedm dni w Tyrcy, podczas gdy lud wojenny oblegał Gibeton, należące do Filistynów. [16] »Gdy tedy usłyszał lud oblegający głoszących: Sprzysiągnął się Zymri, a zabił też króla, ogłosił wszystek Izrael wodza Omrego królem nad Izraelem tegoż dnia w obozie. [17] »Poczem nadciągnął Omri wraz z całym Izraelem z Gibetonu i oblegał Tyrcę. [18] »Ale gdy widział Zymri, że miasto zdobyte zostało, wszedł do świątnicy pałacu królewskiego i spalił nad sobą pałac królewski ogniem i zginął, [19] »Z powodu grzechów swoich, których się dopuścił, czyniąc co złem było w oczach Wiekuistego, postępując drogą Jerobeama i grzechu jego, który spełnił, uwodząc Izraela. [20] »A co do innych spraw Zymrego i sprzysiężenia, które uknuł, spisano wszak w księdze dziejów królów izraelskich. [21] »Wtedy rozpadł się lud izraelski na dwa stronnictwa: Jedna połowa ludu szła za Tibnym, synem Ginata, aby go królem ogłosić, druga zaś połowa szła za Omrim. [22] »Przemógł jednak lud, który szedł za Omrim, on lud, który szedł za Tibnym, synem Ginata; gdy tedy umarł Tibny, został królem Omri. [23] »Roku trzydziestego pierwszego króla judzkiego, Asy, objął rządy nad Izraelem Omri, i panował dwanaście lat; w Tyrcy panował sześć lat. [24] »Tenże, nabył górę Samarję od Semera za dwa talenty srebra, i obwarował tę górę, i nazwał miasto, które zbudował, podług imienia Semera, właściciela onej góry, Samarją. [25] »I uczynił Omri co złem było w oczach Wiekuistego, i postępował gorzej niżeli wszyscy, którzy go poprzedzili. [26] »Szedł on zupełnie drogą Jerobeama, syna Nebata, i w grzechu jego, którym uwiódł Izraela, że jątrzyli Wiekuistego, Boga Izraela, marnościami swojemi. [27] »A co do innych spraw Omrego, które spełnił, i czynów jego dzielnych, których dokonał, zapisano to wszak w księdze dziejów królów izraelskich. [28] »I spoczął Omri przy ojcach swoich, i pochowano go w Samarji. I objął rządy syn jego, Ahab, miasto niego. [29] »Objął zaś Ahab, syn Omrego, rządy nad Izraelem trzydziestego ósmego roku Asy, króla judzkiego, a panował Ahab, syn Omrego, nad Izraelem w Samarji dwadzieścia i dwa lata. [30] »I czynił Ahab, syn Omrego, co złem było w oczach Wiekuistego, gorzej niż wszyscy, którzy byli przed nim. [31] »A było to najbłahszem jeszcze, że postępował w grzechach Jerobeama, syna Nebata, ale pojął on Izebelę, córkę Etbaala, króla Cydończyków, za żonę i służył następnie Baalowi, i korzył się mu. [32] »I wystawił ołtarz Baalowi w świątnicy Baala, którą zbudował w Samaryi. [33] »Urządził również Aszerę; i spełnił Ahab inne jeszcze czyny, zdolne jątrzyć Wiekuistego, Boga Izraela, a to bardziej niż wszyscy królowie izraelscy, którzy byli przed nim. [34] »Za dni jego odbudował Hiel z Bethel Jerycho; na Abiramie, pierworodnym swoim, położył fundament jego, a na Segubie, najmłodszym swoim, postawił bramy jego, według słowa Wiekuistego, które wyrzekł był przez Jozuego, syna Nuna. 
«  1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16 1 Księga Królewska 17  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).