Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Królewska » Rozdział 6
«  1 Księga Królewska 5 1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się roku czterysta ośmdziesiątego po wyjściu synów Izraela z ziemi egipskiej, roku czwartego - w miesiącu Zyw, czyli w miesiącu drugim - panowania Salomona nad Izraelem, że zaczęto budować przybytek na cześć Wiekuistego. [2] »A przybytek ten, który budował król Salomon Wiekuistemu, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości, a trzydzieści łokci wysokości. [3] »Przysionek zaś przed świątynia przybytku miał dwadzieścia łokci długości, wszerz przybytku, dziesięć zaś łokci szerokości po przedniej stronie przybytku. [4] »I poczyniono w przybytku okna przezroczyste okratowane. [5] »I zbudowano przy murze przybytku galeryę wokoło, u ścian przybytku naokoło, tak przy świątyni jak przy mównicy zaopatrzoną w komnaty boczne dokoła. [6] »Galerya dolna była na pięć łokci szeroka, a środkowa na sześć łokci szeroka, trzecia zaś na siedm łokci szeroka; gdyż ustępy w murze był poczynił około przybytku z zewnątrz, aby nie wchodziły belki w mury przybytku. [7] »Przybytek zaś, gdy budowano go, z kamienia gotowego, w łomach przyciosanego, zbudowanym został, tak że kilofów albo siekiery, albo jakiegobądź narzędzia żelaznego, nie słychać było w przybytku gdy go budowano. [8] »Wejście do galeryi środkowej było po prawej stronie przybytku, po schodach zaś krętych wchodzono do środkowej, a ze środkowej do trzeciej. [9] »A gdy zbudował przybytek i wykończył go, kazał wytaflować przybytek i sklepienia jego rzędami tarcic cedrowych. [10] »Zbudowana wokoło całego przybytku galerya miała pięć łokci wysokości, a spojona była z przybytkiem za pośrednictwem belek cedrowych. [11] »I doszło słowo Wiekuistego Salomona, głosząc: [12] »Przybytek ten, który budujesz - zbudujesz dla Mnie, jeżeli będziesz postępował wedle ustaw Moich, a przepisy Moje wykonywał, i przestrzegał wszystkich przykazań Moich, postępując wedle nich; a wtedy utwierdzę i słowo Moje o tobie, które wyrzekłem do Dawida, ojca twego. [13] »I zamieszkam wpośród synów Izraela, a nie opuszczę ludu Mojego izraelskiego. [14] »I tak zbudował Salomon przybytek i wykończył go. [15] »I wyłożył ściany przybytku na wewnątrz taflami cedrowemi; od posadzki przybytku aż do ścian powały wyłożył go na wewnątrz drzewem. Posadzkę zaś przybytku wyłożył taflami cyprysowemi. [16] »I wyłożył one dwadzieścia łokci po tylnej stronie przybytku taflami cedrowemi, od posadzki aż do ścian powały. Tak to wyłożył go sobie na wewnątrz aż do mównicy, mianowicie miejsca przenajświętszego. [17] »Czterdzieści zaś łokci miał przybytek, czyli świątynia ku przodowi. [18] »A tafle cedrowe przybytku na wewnątrz były ryte rzeźbami w formie ogórków i rozwartych pąków; wszystko składało się z cedru, a widać nie było kamienia. [19] »A mównicę urządził w samym środku przybytku wewnątrz, aby umieścić tam arkę przymierza Wiekuistego. [20] »A przed mównicą - miała ona dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia łokci szerokości i dwadzieścia łokci wysokości, a pokrył ją złotem szczerem - ustawił ołtarz, który pokrył drzewem cedrowem. [21] »I pokrył Salomon przybytek na wewnątrz złotem szczerem i pociągnął łańcuchy złote przed mównicą i pokrył ją złotem. [22] »Cały też przybytek pokrył złotem - cały przybytek aż do końca - cały również ołtarz, który przy mównicy pokrył złotem. [23] »I sporządził dwa cheruby dla mównicy z drzewa oliwkowego, po dziesięć łokci wysokości. [24] »Pięć łokci zaś miało skrzydło jednego cheruba, a pięć łokci skrzydło cheruba drugiego, tak że było dziesięć łokci od krańca jednego skrzydła do krańca drugiego. [25] »Dziesięć łokci miał też i cherub drugi. Jedną miarę i jeden kształt miały oba cheruby. [26] »Wysokość każdego cheruba wynosiła dziesięć łokci, a tak samo i cheruba drugiego. [27] »I umieścił cheruby w pośrodku przybytku wewnętrznego; i rozpostarto skrzydła cherubów tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało ściany drugiej, podczas gdy skrzydła ich ku środkowi przybytku jedno z drugiem się stykały. [28] »I pokrył cheruby złotem. [29] »Po wszystkich zaś ścianach przybytku wokoło wyrył rzeźby głębokie cherubów i palm i rozwartych pąków, zarówno w gmachu wewnętrznym jak zewnętrznym. [30] »Posadzkę też przybytku pokrył złotem, zarówno wewnątrz jak zewnątrz. [31] »A dla wejścia do mównicy sporządził podwoje z drzewa oliwkowego, których nadproże i odrzwia pięciokąt tworzyły. [32] »Na dwóch zaś podwojach z drzewa oliwkowego wyrył rzeźby cherubów i palm i rozwartych pąków i pokrył je złotem, rozpłaszczając mianowicie złoto na cherubach i na palmach. [33] »Podobnie też sporządził dla wejścia do gmachu odrzwia z drzewa oliwkowego czworokąt tworzące. [34] »I dwa podwoje z drzewa cyprysowego: z dwóch skrzydeł kręcących się składały się drzwi jedne, i z dwóch skrzydeł również kręcących się drzwi drugie. [35] »I wyrzeźbił cheruby i palmy i rozwarte pąki i pokrył je złotem, dokładnie dopasując do rzeźb. [36] »I wzniósł mur wokoło dworca wewnętrznego z trzech rzędów ciosu, a jednego rzędu belek cedrowych. [37] »Czwartego roku położono fundament pod przybytek Wiekuistego, w miesiącu Zyw. [38] »Jedenastego zaś roku, w miesiącu Bul - czyli w miesiącu ósmym - wykończono przybytek we wszystkich szczegółach i wedle całego porządku tego, a budował go siedm lat. 
«  1 Księga Królewska 5 1 Księga Królewska 6 1 Księga Królewska 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).