Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Królewska » Rozdział 12
«  2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:2) Siódmego roku Jehy, objął rządy Joasz, a czterdzieści lat panował w Jerozolimie; imię zaś matki jego - Cybja z Beer-Szeby. [2] »(12:3) I uczynił Joasz co prawem było w oczach Wiekuistego po wszystkie dni swoje, póki uczył go Jehojada, kapłan. [3] »(12:4) Tylko wyżyny nie zostały zniesione; wciąż jeszcze lud ofiarował i kadził na onych wyżynach. [4] »(12:5) I rzekł Joasz do kapłanów: Wszelkie pieniądze poświęcone, składane w przybytku Wiekuistego, pieniądze przechodzących ku spisowym, pieniądze z oceny osób, niemniej wszelkie pieniądze, które ktokolwiek dobrowolnie zaofiaruje by je złożył w przybytku Wiekuistego, [5] »(12:6) Zabiorą sobie kapłani, każdy od znajomego swego, lecz zato naprawią oni uszkodzenia przybytku, wszędzie gdzieby się okazało uszkodzenie. [6] »(12:7) Gdy wszakże roku dwudziestego i trzeciego króla Joasza, kapłani wciąż jeszcze nie naprawiali uszkodzeń przybytku, [7] »(12:8) Wezwał tedy król Joasz Jehojadę kapłana i innych kapłanów, i rzekł do nich: Czemu nie naprawiacie uszkodzeń przybytku? otóż odtąd nie pobierajcie pieniędzy od znajomych waszych, chyba gdybyście na naprawę uszkodzeń przybytku je oddawali. [8] »(12:9) Postanowili jednak kapłani, żeby nie pobierali pieniędzy od ludu i żeby nie naprawiali uszkodzeń przybytku. [9] »(12:10) Przygotował przeto Jehojada, kapłan, skrzynię i zrobił otwór w wieku jej i umieścił ją przy ołtarzu po prawej stronie; i gdy wchodził ktokolwiek do przybytku Wiekuistego, kładli tam kapłani, trzymający straż u progu, wszystkie pieniądze, wnoszone do przybytku Wiekuistego. [10] »(12:11) A gdy miarkowali, że dużo pieniędzy w skrzyni, wtedy wchodził kanclerz królewski i kapłan najwyższy i zebrali je, przeliczywszy pieniądze, które się znajdowały w przybytku Wiekuistdgo. [11] »(12:12) I oddawali pieniądze odliczone w ręce zarządzających robotą, ustanowionych w przybytku Wiekuistego, a ci rozdawali je cieślom i budowniczym, którzy robili w przybytku Wiekuistego, [12] »(12:13) I murarzom i kamieniarzom i na zakup budulca i kamienia ciosanego, ku naprawie uszkodzeń w przybytku Wiekuistego, w ogóle na wszystko, co wydatkowano na przybytek dla konserwacji jego. [13] »(12:14) Wszakże nie sporządzano do przybytku Wiekuistego miednic srebrnych, szczypiec, kropielnic, trąb albo innych naczyń złotych lub srebrnych z pieniędzy, które przynoszono do przybytku Wiekuistego. [14] »(12:15) Lecz rzemieślnikom oddawano je, aby utrzymywali za nie przybytek Wiekuistego. [15] »(12:16) Nie obliczano się też z ludźmi, w których ręce powierzano pieniądze, aby je oddawali rzemieślnikom, gdyż rzetelnie postępowali. [16] »(12:17) Pieniądze za ofiary pokutne i pieniądze za ofiary zagrzeszne nie były wnoszone do przybytku Wiekuistego; kapłanom się dostawały. [17] »(12:18) Wtedy nadciągnął Hazael, król aramejski, i uderzył na Gat i zdobył je. Ale gdy zwrócił Hazael oblicze swe, aby wyruszyć przeciw Jerozolimie, [18] »(12:19) Wziął Joasz, król judzki, wszystkie dary poświęcone, które poświęcili byli ojcowie jego, Jozafat i Joram i Achazjasz, królowie judzcy, jak i własne swe dary poświęcone, a niemniej wszystko złoto, znajdujące się w skarbcach przybytku Wiekuistego i pałacu królewskiego i przesłał je Hazaelowi, królowi aramejskiemu. Ustąpił tedy od Jerozolimy. [19] »(12:20) A co do innych spraw Joasza i wszystkiego, czego dokonał, spisano to wszak, w księdze dziejów królów judzkich. [20] »(12:21) Powstali zaś słudzy jego i uknuli spisek i zamordowali Joasza w Bet-Millo, które przy znijściu do Silla. [21] »(12:22) Jozachar mianowicie, syn Szymeata, i Jehozabad, syn Szomera, słudzy jego, zranili go na śmierć; i pochowano go przy ojcach jego w mieście Dawida. I objął rządy syn jego, Amacjasz, miasto niego. 
«  2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).