Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 10
«  Księga Hioba 9 Księga Hioba 10 Księga Hioba 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Obrzydziłem sobie życie moje; to też wyleję swobodnie skargę mą nad sobą, a będę mówił w goryczy duszy mojej. [2] »Powiem Bogu: nie potępiaj mnie, oznajmij mi czemu mnie zwalczasz? [3] »Cóż Ci za pożytek, że mnie ciemiężysz, że porzucasz dzieło rąk Twoich, a planom niegodziwych przyświecasz? [4] »Izali masz oczy cielesne, albo czyż widzisz tak, jak ludzie widzą? [5] »Są li dni Twoje jako dni człowieka, albo lata Twoje jako lata ludzkie? [6] »Że poszukujesz winy mojej, a pytasz o grzech mój, [7] »Jakkolwiek wiesz, żem niewinny, i że niema nikogo, któryby z ręki Twej wybawił. [8] »Ręce Twoje ukształtowały i zdziałały mnie, a przecie mnie zewsząd otoczyłeś - a chciałbyś mnie zniweczyć? [9] »O, pomnij, żeś jako glinę mnie uformował, a miałbyś mnie znowu w proch obrócić? [10] »Izaliś nie rozlał mnie jako mleko, i jako ser mnie nie zgęścił? [11] »W skórę i ciało przyoblokłeś mnie, kośćmi i ścięgnami mnie przeplotłeś. [12] »Życiem i łaską mnie darzyłeś, a Opatrzność Twoja strzegła tchnienia mojego. [13] »Wszakże to chowałeś w sercu swojem - wiem, żeś tak sobie umyślił. [14] »Gdybym przewinił, tedybyś mnie pilnował, aby nie przepuścić winy mojej. [15] »A gdybym złoczynił - biada mi! A choćbym słuszność miał, tobym jednak głowy podnieść nie mógł, przesycony hańbą i świadkiem będąc nędzy mojej. [16] »A gdyby się podnieść chciał, jako lew byś mnie ścigał, a doświadczał na mnie, dziwnej mocy Swojej. [17] »Coraz nowych świadków wyprowadziłbyś przeciw mnie, a gniew Swój wielokrotnie na mnie byś wywierał - luzujących się (katuszy) zastęp (wystawiony) przeciw mnie. [18] »Czemużeś tedy wywiódł mnie z matczynego łona? Bodajbym skonał zanim oko mnie ujrzało! [19] »Obym był jakoby mnie nigdy nie było, oby mnie zaraz z żywota do grobu zaniesiono! [20] »Nieliczne już dni mi zostały - niechajże zaniecha, odwróci się odemnie, abym odżył cokolwiek. [21] »Zanim pójdę, zkąd nie wrócę, do ziemi ciemności i pomroki śmiertelnej. [22] »Do ziemi zamierzchłej niby północ, (do ziemi) strasznego mroku i zamieszania, gdzie niejako sama północ przyświeca. 
«  Księga Hioba 9 Księga Hioba 10 Księga Hioba 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).