Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 17
«  Księga Hioba 16 Księga Hioba 17 Księga Hioba 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Duch mój złamany, dni moje zagasły, groby czekają mnie. [2] »A tu stroją jeszcze drwiny zemnie, a na obelgi ich musi spoczywać ustawicznie oko moje! [3] »O złóżże rękojmię za mnie, wstaw się za mną do samego siebie! Któżby inny dał porękę za mnie? [4] »Albowiem tych serce zamknąłeś dla wyrozumienia, ale przeto i nie pozwolisz im przemódz. [5] »Dla podziału łupów zdradza się przyjaciół, jakkolwiek oczy własnych dzieci zanikają. [6] »Na przysłowie ludziom wystawił mnie, na takiego któremu w twarz plują. [7] »Tak, że zamroczyło się od utrapień oko moje, a członki moje - jako cień wszystkie. [8] »Wzdrygają się nad tem prawi, a obrusza się niewinny, nad (powodzeniem) szalbierza. [9] »Jednak trzyma się sprawiedliwy drogi swojej, a nabiera wytrwałości kto czystych jest rąk. [10] »Wy wszakże społem przyjdźcie na nowo, przyjdźcie tylko! Nie znajdę wszak mędrca w pośród was! [11] »Dni moje przeminęły, zamysły me się zerwały, one które własnością serca mego były. [12] »Noc chcą obrócić w dzień, światło ma mi bliższem być niż mrok. [13] »Jeżeli jednak czekać muszę na przepaść jako na dom swój, a w ciemności usłać łoże moje. [14] »Jeżeli mi do grobu wołać: ojcem moim ty, matko i siostro moja do robactwa. [15] »Gdzież tedy nadzieja moja, tak, moja nadzieja, któż ją wyśledzi? [16] »Ku zaworom otchłani zstępuje ona, a razem w prochu się ułożym. 
«  Księga Hioba 16 Księga Hioba 17 Księga Hioba 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).