Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 21
«  Księga Hioba 20 Księga Hioba 21 Księga Hioba 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatem odparł Ijob, i rzekł: [2] »Słuchajcie, słuchajcie mowy mojej, a niechaj mi to będzie pociechą od was! [3] »Pozwólcie mi mówić, a po przemówieniu mojem niechajby każdy urągał! [4] »Alboż zwraca się przeciw ludziom skarga moja i jakżebym wtedy zdołał cierpliwość zachować? [5] »Spójrzcie na mnie a strętwiejcie, a połóżcie dłoń na usta. [6] »Tak, gdy pomyślę o tem przerażam się, a dreszcz przenika ciało moje. [7] »Czemu zachowują niegodziwi życie, starzeją się, a nawet wzmagają się na sile? [8] »Potomstwo ich rozwija się w ich obliczu, wespół z nimi, a mają odrośle swe przed oczyma. [9] »Domy ich bezpieczne, wolne od trwogi, a nie dotyka ich rózga Boża. [10] »Byk jego parzy się a nie psuje (nasienia); krowa jego rzuca lekko a nie pomiata. [11] »Niby trzodę wypuszczają pacholęta swoje, a dziatki ich hasają. [12] »Wyśpiewują głośno przy bębnie i cytrze, a cieszą się przy dźwiękach fletu. [13] »Trawią w szczęściu dni swoje, a w mgnieniu oka zstępują do grobu. [14] »A jednak mawiali do Boga: usuń się od nas - a poznania dróg Twych nie żądamy! [15] »Któż Wszechmocny, abyśmy Mu służyli, a jakiż nam pożytek gdy się zwrócim doń z prośbą? [16] »Zaprawdę, nie w ich mocy było ich szczęście - jakkolwiek myśl niegodziwych daleka odemnie. [17] »Czyż to często "gaśnie pochodnia niegodziwych", a przypada na nich ich zaguba? Czyż często wydziela losy w gniewie swoim. [18] »A są jako źdźbło wobec wiatru, albo jako plewa, którą porywa wicher? [19] »"Bóg przechowuje dzieciom jego jego niedolę". Niechajby mu samemu zapłacił, aby to uczuł! [20] »Niechaj własne jego oczy ujrzą zagubę swoję, a z zapalczywości Wszechmocnego niechaj sam pije! [21] »Bo cóż obchodzi go dom jego, gdy po nim będzie, gdy liczba miesięcy jego obrachowaną zostanie? [22] »Alboż można Boga poznania uczyć, Jego który niebiosa sądzi? [23] »Ten umiera w pełni pomyślności, zewsząd bezpieczny i spokojny. [24] »Kadzie jego napełnione są mlekiem, a szpik kości jego napojony. [25] »A inny umiera w goryczy duszy, nie zakosztowawszy nigdy szczęścia. [26] »Wspólnie układli się w prochu, a robactwo pokrywa ich (obu). [27] »Oto znam myśli wasze, i zamysły, którymi mnie krzywdzicie. [28] »Jeżeli powiadacie: gdzież dom tyrana, a gdzie namiot służący na sadybę niegodziwym? [29] »Czemu tedy nie pytacie się przechodniów po drodze - dowodów ich nie zapoznacie. [30] »Że w dzień klęski oszczędzany bywa zły, w dzień gniewu uprowadzeni zostają. [31] »Któż wytyka mu w oblicze drogę jego? Spełnił! - któż mu za to odpłaci? [32] »A gdy na miejsce grobów wyprowadzonym zostaje, trzymają jeszcze straż na kurhanie jego. [33] »Słodkie mu są skiby doliny, a za nim ciągnie tłum, jak i przed nim (lud) niezliczony. [34] »I jakże możecie mnie tak błaho pocieszać, gdy wszak odpowiedzi wasze - pozostają obłudą. 
«  Księga Hioba 20 Księga Hioba 21 Księga Hioba 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).