Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 22
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatem odparł Elifaz z Themanu, i rzekł: [2] »Azali Bogu świadczy przysługę człowiek? wszak raczej samemu sobie służy rozumny. [3] »Azali to korzyść dla Wszechmocnego gdyś sprawiedliwy, albo pożytek dlań gdy uzacniasz swe drogi? [4] »Czyżby dla bogobojności twojej cię karcił, alboż dlatego wszczynał sprawę z tobą? [5] »Czyż nie jest raczej wielką niecność twoja, a nieskończone przewinienia twoje? [6] »Zapewneś tradował braci twych bezprawnie, a obdzierał z szat nawpół nagich. [7] »Nie podałeś nawet wody znużonemu, a głodnemu odmówiłeś chleba. [8] »Człowiekowi pięści - do niego należała ziemia, a kto powagi zażywał osiadł na niej. [9] »Wdowy wszakże wypędzałeś z próżną dłonią, a ramiona sierot zmiażdżone zostały. [10] »Przeto otaczają cię zewsząd sidła, a trwoży cię postrach nagły. [11] »Alboż nie widzisz wciąż jeszcze wskutek ciemności i powodzi wód, która cię okrywa? [12] »Nie jest li Bóg wysoko na niebiosach? Spojrzże na czoło gwiazd jak niedościgłe są. [13] »A jeszcze mówisz: "Cóż wie Bóg? Alboż poprzez gęste tumany sądzić będzie? [14] »Chmury są osłoną dla Niego, że nie widzi, a po kręgu niebieskim przechadza się". [15] »Chcesz li trzymać się szlaku odwiecznego, którym kroczyli ludzie fałszu? [16] »Ci, którzy porwani zostali przed czasem swoim, których grunt rzeka uniosła. [17] »Mawiali oni do Boga: usuń się od nas! a cóż (mniemali) mógłby Wszechmocny im uczynić? [18] »W istocie, napełniał On domy ich dobrem - chociaż zamysły niegodziwych dalekie odemnie. [19] »Ale widzą (koniec ich) prawi, i cieszą się, a niewinny urąga im. [20] »Zaprawdę, unicestwieni przeciwnicy nasi, a pozostałość ich pochłonął ogień. [21] »Bądźże zgodny z Nim a zachowaj pokój, przytem jedynie spotka cię dobro. [22] »Przyjmże z ust Jego naukę, a złóż słowa Jego w sercu twojem! [23] »Gdy nawrócisz się do Wszechmocnego odbudowany będziesz, gdy oddalisz krzywdę z namiotów twoich. [24] »Rzuć do prochu kruszec złoty, a między kamienie potoków (rudę) Ofiru. [25] »Tedy będzie Wszechmocny złotem twojem, i srebrem najwyższego blasku dla ciebie. [26] »Tak, wtedy rozkoszować się będziesz Wszechmocnym, a podniesiesz ku Bogu oblicze twoje. [27] »Gdy błagać Go będziesz wysłucha cię, a śluby twoje spłacisz Mu. [28] »Gdy co przedsięweźmiesz powiedzie się tobie, a nad drogami twemi zabłyśnie światło. [29] »Choćby kogo poniżyli, a zawołasz wyżej! to wspomoże tego, kto uniżonych jest oczu. [30] »Wybawi nawet tego, który niewinnym nie jest, a ocalonym będzie gwoli czystości rąk twoich. 
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).