Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 23
«  Księga Hioba 22 Księga Hioba 23 Księga Hioba 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatem odparł Ijob, i rzekł: [2] »I dzisiaj jeszcze w goryczy uskarżać się muszę, jakkolwiek ręka moja legła ciężko na westchnieniu mojem. [3] »Gdyby mi też kto oznajmił gdziebym Go znaleźć mógł; szedłbym aż do stolicy Jego! [4] »Przedłożyłbym Mu sprawę moją, a napełniłbym usta moje dowodami. [5] »Poznać bym pragnął słowa, któreby mi odpowiedział, a wyrozumieć co oświadczy mi. [6] »Czy wielkością swej siły prawować się będzie zemną? Nie; ale gdyby tylko uwagę chciał zwrócić na mnie! [7] »Wtedyby się prawy z Nim prawował, a zostałbym uwolniony na zawsze przez sędziego mojego. [8] »Ale oto, gdy idę naprzód niemasz Go, a gdy wstecz, nie zauważam Go. [9] »Na lewo może (sprawiedliwie) działa, ale nie mogę Go dojrzeć, ukrywa się po prawej, a nie mogę Go spostrzedz. [10] »Gdyby poznał drogę, którąm postępował, i gdyby mnie doświadczył, jako złoto bym się okazał. [11] »Śladów Jego trzymała się silnie stopa moja; drogi Jego przestrzegałem, a nie zbaczałem. [12] »Od przykazań ust Jego nie odstępowałem, więcej niż w łonie mojem chowałem słowa ust Jego. [13] »On wszakże trwa przy jednem, - a któż Go powstrzyma; dusza Jego zapragnęła, a przeto je spełnia! [14] »Tak, spełni co mi przeznaczył; a postanowień podobnych jeszcze dużo powziął. [15] »Dlatego to trwożę się przed obliczem Jego, gdy rozważam, drżę przed nim. [16] »Tak, Bóg doprowadził do zwątpienia serce moje, a Wszechmocny przeraził mnie. [17] »Bom nie czuł się zniweczony widokiem ciemności, ani posępnem obliczem mojem, które pokrył mrok. 
«  Księga Hioba 22 Księga Hioba 23 Księga Hioba 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).