Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 28
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ma wprawdzie srebro kopalnię swoją, a pokład swój złoto, kędy je oczyszczają. [2] »Żelazo wydobywa się z ziemi, a kamień roztapia się na kruszec. [3] »Kres położono ciemności, i do ostatnich granic jej docierają, do kamieni nawet, które w mroku leżą i w cieniu pomroki śmiertelnej. [4] »Przebijają szyb daleko od siedzib zamieszkałych, tak że zapomniały o nich stopy (przechodniów); zawieszeni kołyszą się zdala od ludzi. [5] »Z ziemi wychodzi chleb, ale pod nią burzy się jak ogień. [6] »Pokładem szafirów są kamienie jej, a piasek złoty jest udziałem jego. [7] »Ale onej ścieżki (do mądrości) nie zna ptak drapieżny ani wypatrzyło jej oko krogulcze. [8] »Nie kroczą po niej bestje młode, ani stąpa po niej lew (stary). [9] »Na krzemień ściąga rękę swoją, wywraca z korzenia góry. [10] »Przez skały przeprowadza strumienie, a każdy klejnot wykrywa wzrok jego. [11] »Aby się nie sączyły, żyły wodne tamuje, a co skryte jest wywodzi na światło. [12] »Ale mądrość - gdzież ją znaleść? a kędy siedlisko poznania? [13] »Nie zna śmiertelny ceny jej, ani znaleść jej na ziemi żyjących. [14] »Otchłań woła niemasz jej we mnie, a morze powiada niemasz jej przy mnie! [15] »Nie można jej opłacić złotem szczerem, ani wagą srebra jej nabyć. [16] »Nie zrównoważy jej złoto Ofiru, ani beryl kosztowny lub szafir. [17] »Nie zrówna jej ani złoto ani klejnot szklisty, ani jest ceną jej naczynie szczerozłote. [18] »O perłach i krysztale nie wspomnieć przy niej, a naszyjnik mądrości droższy niż z korali. [19] »Nie zrówna jej topaz etjopski, najszczersze złoto nie zrównoważy jej. [20] »Mądrość tedy zkąd ona przychodzi, a gdzież miejsce poznania? [21] »Zakryta jest od oczu wszystkich żyjących, a przed ptactwem nieba utajona. [22] »Przepaść i śmierć powiadają: uszyma naszemi zasłyszałyśmy wieść tylko o niej. [23] »Bóg jeden świadom drogi do niej, On jeden zna siedzibę jej. [24] »Bo sięga On wzrokiem aż po krańce ziemi, co pod całem niebem widzi. [25] »Gdy nadał wiatrowi wagę, a wody urządzał miarą; [26] »Gdy zakreślił prawo deszczowi, a szlak błyskowi gromów. [27] »Wtedy obejrzał ją i sprawdził, ustanowił ją i wypróbował. [28] »I oświadczył człowiekowi: Oto bojaźń Boża jest prawdziwą mądrością, a wymijanie złego rozumem! 
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).