Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 29
«  Księga Hioba 28 Księga Hioba 29 Księga Hioba 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I prowadził Ijob dalej pouczającą rzecz swoję, i rzekł: [2] »Któżby mi pozwolił być jako za miesięcy dawnych, za dni onych, gdy się Bóg mną opiekował. [3] »Gdy jeszcze świeciła pochodnia Jego nad głową moją gdym jeszcze przy świetle Jego szedł przez ciemność. [4] »Jakom był za dni młodości mojej, gdy jeszcze Bóg radził nad namiotem moim. [5] »Gdy jeszcze Wszechmocny był zemną, a wokoło mnie dziatwa moja. [6] »Gdy się kąpały stopy moje w śmietance, a wylewała opoka przy mnie potoki oliwy. [7] »Gdym wychodził z bramy na miasto, na rynku ustawiał krzesło moje. [8] »Widząc mnie młodzi, ukrywali się, a sędziwi podnieśli się i stali. [9] »Panowie powstrzymali swe mowy, przykładając rękę do ust swoich. [10] »Głosy książąt milkły, a przylegał im język ich do podniebienia. [11] »Tak, ucho które mnie słyszało błogosławiło mnie, a oko, które mnie widziało, przyświadczało mi. [12] »Bom wybawiał strapionego, który wołał, i sierotę za którą nikt się nie ujmował. [13] »Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mnie, a serce wdowy rozweselałem. [14] »W sprawiedliwość przyodziałem się, a zdobiła mnie, niby płaszcz i dyadem był mi wyrok mój. [15] »Byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu. [16] »Byłem ojcem ubogich, a sprawę nieznanego mi badałem. [17] »A kruszyłem szczęki krzywdziciela, a z zębów jego wydzierałem zdobycz. [18] »Wtedy mniemałem: w gnieździe swojem skonam, a jako feniks rozmnożę dni moje. [19] »Korzeń mój rozkrzewi się ku wodom, a rosa nocować będzie na gałęziach moich. [20] »Cześć moja odświeży się przy mnie, a łuk w ręce mojej się odnowi. [21] »Słuchano mnie i czekano, a milczano wobec zdania mojego. [22] »Po słowie mojem nie odzywano się powtórnie, niby krople spadała na nich mowa moja. [23] »Wyglądali mnie jako dżdżu, otwierali usta swe niby na deszcz późny. [24] »Uśmiechałem się do nich, gdy odwagę tracili, a jasności oblicza mego nie mogli przytłumić. [25] »Gdym kiedy przyszedł do nich, zasiadałem na najprzedniejszem miejscu, przebywałem jako król wśród hufców, jako ten, który smutnych cieszy. 
«  Księga Hioba 28 Księga Hioba 29 Księga Hioba 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).