Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 3
«  Księga Hioba 2 Księga Hioba 3 Księga Hioba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nareszcie otworzył Ijob usta swoje i przeklął dzień swój. [2] »I odezwał się, i rzekł: [3] »Bodajby zaginął dzień, któregom się urodził, i noc w której mówiono: poczęty chłopiec! [4] »Bodajby dzień ten ciemnym pozostał, bodajby nie pytał o niego Bóg w wysokości, a nie zaświecił nad nim promień jasny. [5] »Bodajby zachmurzyła go ciemność i pomroka śmiertelna a zawisnął nad nim obłok gęsty, a trwożyły go zaćmienia dzienne. [6] »Noc onę - niechaj ją ogarnia mrok, aby się nie zaliczała między doby roku a w poczet miesięcy nie weszła. [7] »Tak, bodajby noc ona pozostała bezpłodną, a nie przeniknął jej głos radości. [8] »Bodajby jej złorzeczyli zaklinacze losu, gotowi podrażnić potworę. [9] »Bodajby się zaćmiły gwiazdy jej brzasku, aby czekała świtu daremnie a nie zobaczyła nigdy rzęsy poranku. [10] »Ponieważ nie zawarła bram matczynego łona mojego, a nie skryła nędzy od oczu moich. [11] »Czemu nie zmarłem już w łonie matki, nie skonałem gdym wyszedł z żywota? [12] »Czemu podjęły mnie kolana, czemu piersi, abym je ssał? [13] »Leżałbym teraz i spoczywał, spałbym a zażywał spokoju, [14] »Wraz z królami i radcami ziemi, którzy sobie ruiny wystawiali, [15] »Albo z książęty bogatymi w złoto, którzy napełniali domy swe srebrem. [16] »Albo czemu jako poroniątko zagrzebane nie byłem jako niemowlęta, które nigdy światła nie ujrzały? [17] »Tam zaprzestali niegodziwi fukać, tam znajdują pokój wyczerpani z sił. [18] »Odpoczywają więźniowie pospołu, nie słyszą głosu naganiacza. [19] »Mały i wielki - tam sobie równi, a wyzwolony niewolnik od pana swojego! [20] »Nacóż darzy On nędzarzy światłem, a życiem rozgoryczonych w duchu? [21] »Którzy wyglądają śmierci a nie przychodzi, którzy jej poszukują pilniej niż skarbów. [22] »Którzyby się cieszyli aż do zachwytu, radowali gdyby znaleźli grób. [23] »(Mnie), człowieka, którego ścieżka zakryta, którego Bóg zewsząd ogrodził? [24] »Bo chlebowi mojemu towarzyszy jęk mój, a niby woda rozlewają się skargi moje. [25] »Bo czegom strasznego się lękał spotkało mnie, a czegom się obawiał przypadło na mnie. [26] »Jeszczem nie zaznał wypoczynku, spokoju, wytchnienia, a już nadeszła nowa trwoga! 
«  Księga Hioba 2 Księga Hioba 3 Księga Hioba 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).