Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 34
«  Księga Hioba 33 Księga Hioba 34 Księga Hioba 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ciągnął dalej Elihu, i rzekł: [2] »Słuchajcie mądrzy słów moich, a wy rozumni dajcie mi ucho. [3] »Albowiem ucho wyróżnia mowy, jako podniebienie pokarmu kosztuje. [4] »Co sprawiedliwe wybierzmy sobie, rozważmy między sobą co dobre. [5] »Ponieważ rzekł Ijob: niewinny jestem, ale Bóg mi odjął prawo moje. [6] »A miałżebym kłamać mimo niewinności mojej? Niebezpieczny postrzał mój, chociażem od występku wolny. [7] »Gdzież mąż jak Ijob, któryby pił bluźnierstwo niby wodę, [8] »Któryby z złoczyńcami w towarzystwie chodził, a przestawał z ludźmi niegodziwymi. [9] »Rzekł on wszak: niema pożytku człowiekowi, gdy stara się Bogu podobać. [10] »Przeto mężowie rozumni posłuchajcie mnie: Niemożliwe u Boga bezprawie, a u Wszechmocnego krzywda. [11] »Płaci On raczej człowiekowi wedle czynów jego a wydziela każdemu wedle postępków jego. [12] »Zaprawdę, nie działa Bóg niesprawiedliwie, a Wszechmocny nie wykrzywia prawa. [13] »Któż go przełożył nad ziemią? a któż ustanowił cały krąg świata? [14] »Gdyby na Siebie tylko zważał, a ducha i tchnienie Swoje do Siebie ściągnął, [15] »Zginęłoby wszelkie ciało społem, a człowiek do prochu by powrócił. [16] »Jeśliś tedy rozsądny posłuchaj tego, podaj ucho głosowi słów moich. [17] »Czyżby mógł wróg prawa rządy sprawować? albo czy możesz sprawiedliwego, potężnego, o nieprawość pomawiać? [18] »Który rzecze do króla: bezecny! niegodziwcze! do książąt? [19] »Który nie uwzględnia oblicza panów, a nie wyróżnia możnego od biednego, ponieważ dziełem rąk Jego wszyscy. [20] »W mgnieniu oka giną, i w pośród nocy: naród się wzburza a znikają, a usuwają mocarzy nie poruszając ręką. [21] »Bo zwrócone Jego oczy na drogi każdego, a widzi On wszystkie jego kroki. [22] »Niemasz ani ciemności ani pomroki śmiertelnej, kędyby się ukryć mogli złoczyńcy. [23] »Albowiem nie potrzebuje na człowieka długo baczyć aby się przed Bogiem na sąd ukazał. [24] »Druzgocze mocarzy bez śledztwa, i ustanawia innych na ich miejscu. [25] »Ponieważ sprawy ich zna, strąca ich przez noc, a zmiażdżeni zostają. [26] »Jako niegodziwców chłoszcze ich na publicznem miejscu, [27] »Którzy dlatego odstąpili od Niego, a na żadne drogi Jego nie zważali, [28] »Aby przywiedli ku Niemu krzyk biednego, tak, aby skargę ubogich usłyszał, [29] »Jeżeli tedy pokoju użycza któż go potępi? A jeżeli skrywa Swe oblicze, któż Go zobaczy? Jednak (czuwa) On nad narodem jak nad (pojedyńczym) człowiekiem zarówno. [30] »Aby dalej nie panował człek obłudny, jeden ze sprowadzających upadek ludu. [31] »Jeżeli tedy kto do Boga rzecze, poniosłem karę, nie przewinię więcej, [32] »Jeślim czego nie baczył, Ty mnie naucz, jeślim niecność popełnił, nie uczynię tego nadal, [33] »Czyżby miał wtedy wedle twojej myśli odpłacać, że się tobie nie podoba? Otóż sam chciej rozstrzygnąć, a nie ja, a skoro wiesz inaczej, powiedz! [34] »Ludzie rozumni mi zaświadczą, i każdy mądry człowiek, który mnie słyszy: [35] »Że Ijob nierozsądnie prawi, a słowa jego roztropne nie są. [36] »Oby też Ijob doświadczany był ustawicznie, z powodu zarzutów swoich na sposób ludzi nikczemnych! [37] »Albowiem przyczynia występku do grzechu swego i wpośród nas urąga i mnoży słowa przeciw Bogu. 
«  Księga Hioba 33 Księga Hioba 34 Księga Hioba 35  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).