Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 35
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ciągnął tedy Elihu dalej, i rzekł: [2] »Izali mienisz to słusznością, gdy powiadasz: sprawiedliwość moja większa niż Boga. [3] »Gdy się pytasz, co ci za pożytek z niej? "Cóż mi za korzyść większa niźli z grzechu mojego?" [4] »Odpowiem ci dowodnie na to i przyjaciołom twoim wraz z tobą! [5] »Spójrz ku niebu a zobacz, przypatrz się obłokom, które wysoko nad tobą! [6] »Jeżeli zgrzeszysz czemże Go dotkniesz? a jeżeli mnogie będą występki twoje, czemże Mu zaszkodzisz? [7] »Jeśliś sprawiedliwy, co Mu darujesz, albo cóż On bierze z ręki twojej? [8] »Człowieka podobnego tobie tyczy się niegodziwość twoja, a ciebie samego, synu Adama, sprawiedliwość twoja. [9] »Utyskują wprawdzie na ciemięztwa liczne, uskarżają się na ramię możnych. [10] »Nikt wszakże nie powiada: Gdzież Bóg, stwórca mój, który i w noc (nieszczęścia) pochwalnemi pieśniami darzy. [11] »Który nas mędrszymi czyni nad bydlęta ziemi, a rozumniejszymi nad ptactwo nieba? [12] »Utyskują tedy, nie znajdując odpowiedzi, nad hardością nikczemnych. [13] »Nie, na czcze rzeczy nie zważa Bóg, Wszechmocny nie spogląda na nie. [14] »Zwłaszcza gdy twierdzisz, że go nie widzisz; że sprawa (leży) przed Nim, a wyczekujesz na nią. [15] »A teraz gdy gniew Jego nie skarcił, miałby nie wiele wiedzieć o występku! [16] »Ijob przeto otwiera napróżno usta swoje, a mnoży bezmyślnie słowa. 
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).