Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 37
«  Księga Hioba 36 Księga Hioba 37 Księga Hioba 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I nad tem też drży serce moje, i wyskakuje jakoby z miejsca swojego. [2] »O słuchajcie, słuchajcie grzmienia głosu Jego i szumu, który z ust Jego wychodzi! [3] »Pod całem niebem go rozsyła, a światło jego idzie aż po krańce ziemi. [4] »Za Nim huczy głos; grzmi głosem majestatu Swego, a nie powstrzymuje błyskawic gdy ma być słyszany grom Jego. [5] »Straszliwie grzmi Bóg głosem Swoim - rzeczy wielkie sprawuje, których nie pojmujemy. [6] »Tak, mówi On do śniegu: padaj na ziemię, a niemniej, i do deszczu kroplistego i do ulew Swych nawalnych i gwałtownych. [7] »A wtedy zawiera każdego człowieka rękę, aby poznali wszyscy ludzie dzieła Jego. [8] »Cofa się zwierz do jaskini a w kniejach swoich się wylega. [9] »Ze schroniska wychodzi burza, a od rozpędzających wichrów mróz. [10] »Od tchnienia Bożego wytwarza się lód, a przestwór wód się stęża. [11] »Gradem też obciąża chmury, a rozprasza obłoki światłem Swojem. [12] »A wirują one w koło wedle planów Jego, aby uskutecznić wszystko co im rozkazał na powierzchni całego kręgu ziemskiego. [13] »Bądź jako rózgę karcącą, bądź jako pożytek ziemi Jego, bądź jako znak Jego łaski wywołuje je. [14] »Skłońże na to ucho Ijobie, zastanów się a rozważ te cuda Boże. [15] »Izali ci wiadomo jakie im Bóg zadanie wyznacza, albo jak każe zabłysnąć światłu chmur Swoich? [16] »Izali rozumiesz ruchy obłoków i dziwy Tego, który skończonej jest umiejętności? [17] »W jaki sposób szaty twe się ogrzewają, gdy ucisza ziemię powiewem z południa. [18] »Czyżeś rozpostarł wraz z Nim niebiosa, trwałe jakby zwierciadło lane. [19] »Wskaż co Mu powiedzieć mamy; bo nie potrafim odpowiedzi ułożyć z powodu mroku naszego. [20] »Czyż należy Go powiadomić, że mówić chcę? Ale czyż kiedy żądał człowiek, aby zgładzonym został? [21] »Tak nie można spoglądać na światło słoneczne jak jasno wskróś chmur świeci, gdy przeciąga wiatr, który je oczyszcza. [22] »Od północy zjawia się jakby złoto, wokoło Boga roztacza się majestat straszny. [23] »Ale Wszechmocnego - nie dościgniem Go: wzniosły On potęgą, sądem, pełnią sprawiedliwości; nie gnębi nikogo. [24] »Przeto powinni się Go obawiać ludzie; wszakże lekceważy On wszystkich, w własnem mniemaniu mądrych. 
«  Księga Hioba 36 Księga Hioba 37 Księga Hioba 38  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).