Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 4
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy odezwał się Elifaz z Themanu, i rzekł: [2] »Gdyby się ważono zwrócić słowo do ciebie, czybyś się zniecierpliwił? A jednak powstrzymać słowa - któżby to potrafił? [3] »Wszak i sam napominałeś wielu, krzepiąc na nowo ręce opadłe. [4] »Gdy się kto zachwiał podźwignęły go słowa twoje, a uginającym się kolanom dodawałeś mocy. [5] »Ponieważ to obecnie na ciebie spadło, rozpaczasz; ponieważ ciebie dotknęło, ogarnia cię trwoga. [6] »Czyżby nie była twoja bogobojność ufnością twoją, a nadzieją twoją nieskazitelne twe postępowanie? [7] »Rozważ, kto kiedy niewinny zginął, albo gdzież to zostali prawi zgładzeni?! [8] »Ile razy widziałem tych, którzy niedolę zaorali i nędzę wysieli - zbierali ją sami. [9] »Za tchnieniem Bożem zginęli, za zadęciem nozdrzy Jego zniweczeni zostali. [10] »Poryk lwa i pomruk lwicy - kły lwiąt skruszone! [11] »Lew ginie dla braku zdobyczy - a rozproszyć się muszą szczenięta lwicy. [12] »Ale mnie doszło potajemne słowo, ucho moje zachwyciło zeń szept cichy. [13] »W chwili marzeń, po widziadłach nocnych, gdy sen głęboki ludzi opada, [14] »Lęk ogarnął mnie i drżenie, a wszystkie członki moje zadygotały. [15] »Tchnienie wionęło przedemną, a najeżyły się włosy na ciele mojem. [16] »Stanęło tedy - wejrzenia jego rozpoznać nie mogłem - widmo przed oczyma mojemi; usłyszałem szept cichy. [17] »Czyż istnieje człowiek sprawiedliwy wobec Boga, wobec Stwórcy swojego czysty mąż? [18] »Oto sługom swoim nie ufa, a aniołom swoim wytyka zmazy. [19] »O ileż bardziej mieszkańcom strzech glinianych, których byt w prochu się korzeni, którzy wytępieni bywają snadniej niż mole. [20] »Między porankiem a wieczorem wygubieni zostają, bez zwrócenia czyjejś uwagi giną na wieki. [21] »Gdy się w nich lina namiotu ich zerwała, umierają, a zaiste, nie w mądrości. 
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).