Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 7
«  Księga Hioba 6 Księga Hioba 7 Księga Hioba 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Służbą wojenną los człowieka na ziemi, a jako dni najemnika dni jego. [2] »Niby niewolnik, który łaknie cienia, niby najemnik, który czeka na wysługę swoję, [3] »Tak wydzielono mi miesiące nędzy, a doliczono nocy utrapień. [4] »Gdy się kładę powiadam: kiedyż wstanę? a gdy dłuży się wieczór, syt jestem rzucania się aż do świtu. [5] »Ciało moje przyobleka się w robactwo i w skorupę ziemistą, skóra moja się zabliźnia i znowu ropieje. [6] »Dni moje ulatują chyżej niż czołnek tkacki, a przemijają bez nadziei. [7] »Wspomnij, że żywot mój tchnieniem! Nigdy nie ujrzą już szczęścia oczy moje. [8] »Źrenica, która mnie ogląda nie obaczy mnie więcej; oczy Twoje zwrócą się ku mnie, ale nie będzie mnie. [9] »Jak przemija obłok i znika, tak nie wraca, kto do grobu zstąpił. [10] »Nigdy już nie powróci do domu swego, ani pozna go już miejsce jego. [11] »To też nie pohamuję już ust swoich i mówić będę w udręczeniu ducha mojego, i zawodzić w goryczy duszy mojej. [12] »Izalim ja morze albo potwór, że obsadziłeś mnie strażą? [13] »Gdy pomyślę: łoże moje mnie pocieszy, pościel moja ulży boleści mojej, [14] »Tedy trwożysz mnie przez sny, a widziadłami mnie straszysz. [15] »Wolałbym uduszenie, śmierć raczej niźli ten szkielet mój. [16] »Zanikam, wiecznie żyć nie będę: Zaniechajże mnie, bo tchnieniem są dni moje! [17] »Czemże człowiek, że go tak wielce ważysz i że nań zwracasz uwagę swoję? [18] »Że go nawiedzasz z każdym porankiem, a każdej chwili go doświadczasz? [19] »Kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok swój odemnie, zaniechasz mnie, ażbym przełknął ślinę moją? [20] »Jeślim zgrzeszył - cóżem Ci uczynił, o stróżu ludzi? Czemużeś mnie sobie za cel położył, żem sam sobie ciężarem? [21] »Czemu nie wybaczasz grzechu mojego, a nie przepuszczasz winy mojej? Bo już położę się w prochu, a gdy mnie poszukasz nie będzie mnie. 
«  Księga Hioba 6 Księga Hioba 7 Księga Hioba 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).