Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 8
«  Księga Hioba 7 Księga Hioba 8 Księga Hioba 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy odparł Bildad z Szuach, i rzekł: [2] »Dopókiż podobne rzeczy prawić będziesz, a spłyną gwałtownym wichrem słowa ust twoich? [3] »Alboż krzywi Bóg prawo, alboż wykrzywia Wszechmocny słuszną sprawę? [4] »Gdy mu dzieci twoje zgrzeszyły, wydał On je w moc ich występku. [5] »Gdybyś się jednak sam szczerze doń zwrócił, a Wszechmocnego o miłosierdzie błagał -  [6] »Gdybyś rzeczywiście czysty był i prawy, wtedy rychłoby się zaopiekował tobą, a sprowadził pokój na siedzibę twą sprawiedliwą. [7] »Wtedy okazałby się poprzedni los twój mizernym, a przyszłość twoja wspaniałą wielce. [8] »Albowiem zapytaj tylko pokoleń dawniejszych, a rozważ to, co zbadali ojcowie ich. [9] »- Bo my wszak od wczoraj jesteśmy a nic nie wiemy, gdyż cieniem dni nasze na ziemi -  [10] »Czyż nie nauczą cię one i nie powiedzą, i z głębi doświadczeń swych nie wydobędą orzeczeń? [11] »Alboż rozrasta się trzcina tam gdzie niema bagniska, rozwija się sitowie bez wody? [12] »Choć jeszcze stoi w pierwszej świeżości swojej, a skoszonem być nie mogło, więdnie jednak rychlej niż każda inna trawa. [13] »Tak dzieje się wszystkim, którzy zapomnieli o Bogu, a nadzieja niegodziwego ginie. [14] »Zaprawdę, odcięta podpora jego, a tkanką pajęczą to na czem dufa. [15] »Polega na domu swoim, ale nie ostoi się; wspiera się na nim, ale nie zdzierzy się. [16] »Świeżo zieleni się na słońcu, a po za ogród wybiegają pędy jego. [17] »Wokoło zgliszcz wiją się jego korzenie, przez kamienne mury stara się przeniknąć. [18] »Ale gdy On go wytrzebia z miejsca swojego, wtedy zapiera się go mówiąc: nie widziałem cię nigdy. [19] »Oto taką radość na drodze jego, a z prochu wyrastają inni. [20] »Nie, Bóg nie porzuca niewinnego, a nie wspiera ręki złoczyńców. [21] »Podczas gdy napełni śmiechem usta twoje, a wargi twe tryumfem, [22] »Okryją się hańbą nieprzyjaciele twoi, a namiotu niegodziwych nie będzie. 
«  Księga Hioba 7 Księga Hioba 8 Księga Hioba 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).