Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 9
«  Księga Hioba 8 Księga Hioba 9 Księga Hioba 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I odparł Ijob, i rzekł: [2] »Zaiste, wiem ja, że tak jest - kiedyż by miał usprawiedliwić się człowiek wobec Boga! [3] »Gdyby On zechciał spór z nim toczyć, nie zdołałby Mu z tysiąca na jedno odpowiedzieć! [4] »Ten, który wszechmądrej jest myśli i potęgi przemożnej - któż kiedy Mu się sprzeciwił a wyszedł nietknięty. [5] »On, który góry przesuwa nieznacznie, przewracając je w gniewie swoim; [6] »Który wstrząsa ziemię z miejsca swego, że drżą jej filary; [7] »Który rozkazuje słońcu, aby nie świeciło, a gwiazdy pod pieczęć kładzie; [8] »Który rozpościera niebiosa sam Jeden, a kroczy po wzdętych falach morza; [9] »Który niedźwiedzicę stworzył, Oryona i plejady i tajniki południa; [10] »Który rzeczy wielkie i niezbadane czyni, dziwy, którym niemasz liczby. [11] »Oto przechodzi mimo mnie a nie widzę Go, przemyka a nie zauważam tego. [12] »Gdy porywa - któż Go powstrzyma? Któż Mu powie: co czynisz? [13] »Nie odwraca Bóg gniewu swojego - przed Nim wszak ukorzyły się pomocnicy Rahaba! [14] »Tem mniej zdołałbym ja mu odpowiedzieć, albo dobrać słów wobec Niego. [15] »Ja, któremu choćbym słuszność miał, odpowiedzieć nie wolno, a potępiającego mnie o miłosierdzie błagać muszę. [16] »Choćbym Go wzywał a odpowiedział mi, nie uwierzyłbym jeszcze, że wysłucha głosu mojego. [17] »Raczej w burzy rozsrożyłby się na mnie, a mnożył jeszcze rany moje bez przyczyny. [18] »Nie dopuściłby, abym odetchnął, lecz nasyciłby mnie bólem gorzkim. [19] »Gdybym się udał do siły - oto On mocniejszy, a jeżeli do sądu, któż mnie z Nim sprowadzi? [20] »Choćbym słuszność miał, własne usta moje musiałyby mnie potępić, a choćbym niewinny był, On by mi jednak przewrotność wykazał. [21] »Jam niewinny! - cóż mi po życiu mojem! gardzę istnieniem mojem! [22] »Wszystko mi jedno - przeto wypowiadam to: zgładza On zarówno pobożnego jak niegodziwego! [23] »Gdy bicz Jego nagle zabija, urąga jeszcze rozpaczy nieskazitelnych. [24] »Ziemia wydana w moc niegodziwych, wzrok sędziów, jej się zakrywa; jeśli On tego nie zrządza - któż tedy inny? [25] »Ale dni moje przeminęły chyżej niż goniec, uleciały mi a nie doznały szczęścia. [26] »Przemknęły niby czółna z trzciny, niby orzeł spuszczający się na żer. [27] »Gdy sobie pomyślę: "zapomnę o żałości mojej, zaniecham niechęci mojej, a spojrzę pogodnie". [28] »Tedy lękam się wszystkich utrapień moich, wiem wszak, że nie przepuści mi. [29] »Ja, ja wszak niegodziwym być muszę! czemuż mi jeszcze próżno się wysilać? [30] »Choćbym się wykąpał w wodzie śnieżnej, a mył ługiem ręce moje, [31] »Tobyś jednak w kałuży mnie zanurzył, że brzydziłyby się mną szaty moje. [32] »Bo nie jest On jako ja człowiekiem, abym mu odpowiedzieć mógł, abyśmy pospołu do sądu stanęli. [33] »Niemasz między nami rozjemcy, któryby na nas obu rękę położył. [34] »Niechajby odjął odemnie bat swój, a niechajby groza Jego mnie nie trwożyła. [35] »Tedybym potrafił mówić, nie obawiając się Go - bo takim nie czuję się ja u siebie. 
«  Księga Hioba 8 Księga Hioba 9 Księga Hioba 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).