Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 1
«  Księga Hioba 42 Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szczęsny mąż, który nie szedł za radą niegodziwych, a na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców nie zasiadł. [2] »Lecz w nauce Bożej ma upodobanie i zakon Jego bada dzień i noc. [3] »I będzie jako drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które owoc daje w czasie swoim, którego liść nie więdnie, a wszystko co czyni się powiedzie. [4] »Nie tak niegodziwi; bo są jako plewa którą rozwieje wiatr. [5] »Przetoż nie ostoją się niegodziwi na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych. [6] »Albowiem świadom Bóg drogi sprawiedliwych, a ślad niegodziwych zaginie. 
«  Księga Hioba 42 Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).