Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 101
«  Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida pieśń. Miłość i sprawiedliwość wyśpiewam, Tobie Boże, zanucę. [2] »Baczyć będę na drogę nieskazitelną - kiedyż nawiedzisz mnie? - postępować będę w niewinności serca w pośród domu mojego. [3] »Nie stawię przed oczy moje rzeczy nikczemnéj, sprawy występnéj nienawidzę; nie przylgnie ona do mnie. [4] »Serce przewrotne stronić będzie odemnie; złego znać niechcę. [5] »Oczerniającego skrycie bliźniego swego, zniweczę; człeka wyniosłych oczu i nadętego serca nie ścierpię. [6] »Oczy moje ku uczciwym w kraju, by przebywali ze mną; postępujący drogą nieskazitelną, ten mi służyć będzie. [7] »Nie zamieszka w pośród domu mojego obłudnik; głoszący fałsz nie ostoi się przed oczyma mojemi. [8] »Od każdego rana niszczyć będę niegodziwych w kraju, by wytępić z grodu Bożego wszystkich złoczyńców. 
«  Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).