Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 102
«  Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(102:1) Modlitwa strapionego, gdy zwątpił, i przed Bogiem wylewa żal swój. (102:2) Boże wysłuchaj modlitwę moję, a wołanie moje do Ciebie niech dojdzie. [2] »(102:3) Nie ukrywaj oblicza Twojego przedemną, w dzień niedoli mojéj, skłoń ku mnie ucho Twoje; w dzień w którym wzywam, rychło odpowiedz mi. [3] »(102:4) Bo znikają jako dym dni moje, a członki moje jak głownia rozpalone. [4] »(102:5) Porażone jak trawa i zawiędło serce moje, że zapominam spożywać chleb mój. [5] »(102:6) Od głosu jęku mojego, przylgło do kości mojéj ciało moje. [6] »(102:7) Podobnym do pelikana na puszczy, jestem niby puhacz w zwaliskach. [7] »(102:8) Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu. [8] »(102:9) Cały dzień urągają mi wrogowie moi, pastwiący się nademną przeklinają mnie. [9] »(102:10) Bo popiół jak chléb jadam, a napój mój łzami zaprawiam. [10] »(102:11) Przed grozą i gniewem Twoim, boś mnie uniósł i rzucił. [11] »(102:12) Dni moje jak cień wydłużony, a jak trawa zawiędłem. [12] »(102:13) A Ty Boże na wieki panujesz, a chwała Twoja od pokolenia do pokolenia. [13] »(102:14) Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Cyonem, bo czas ułaskawić go, bo nadeszła pora. [14] »(102:15) Bo upodobali sobie słudzy Twoi kamienie jego, a proch jego umiłowali. [15] »(102:16) I bać się będą ludy imienia Boga, a wszyscy królowie ziemi chwały Twojéj. [16] »(102:17) Bo odbuduje Bóg Cyon, ukaże się we wspaniałości Swojéj. [17] »(102:18) Zwróci się do modlitwy opuszczonego i nie pogardzi modlitwą ich. [18] »(102:19) Zapisze się to dla rodu potomnego, a lud odrodzony będzie chwalił Pana. [19] »(102:20) Bo wejrzał z wysokości Swojéj świętéj, Bóg z niebios na ziemię spojrzał. [20] »(102:21) By wysłuchać westchnienie jeńca, by wyswobodzić skazanych na śmierć. [21] »(102:22) By głosili na Cyonie imię Boga, a sławę Jego w Jerozolimie. [22] »(102:23) Gdy zgromadzą się narody pospołu, i królestwa by służyć Bogu. [23] »(102:24) Stérał w pochodzie siłę moję, skrócił dni moje. [24] »(102:25) Wołam: Panie mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, wszak od wieku do wieku lata Twoje. [25] »(102:26) Wonczas ugruntowałeś ziemię, a dziełem rąk Twoich niebiosa. [26] »(102:27) One zaginą, a Ty ostaniesz się; a wszystkie jako szata zbutwieją, jak odzież odmienisz je i przeminą. [27] »(102:28) A Ty będziesz, a lata Twoje nie skończą się. [28] »(102:29) Synowie sług Twoich zamieszkiwać będą, a potomstwo ich przed Tobą się ostanie. 
«  Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).